:

Vad är en förenings omsättning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en förenings omsättning?
  2. Måste verklig huvudman registreras?
  3. Vem för register över verkliga huvudman?

Vad är en förenings omsättning?

Med omsättning avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen.

Måste verklig huvudman registreras?

Alla aktiebolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nyregistrerade måste anmäla inom fyra veckor. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Vem för register över verkliga huvudman?

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.