:

Vad visar historiska kartor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad visar historiska kartor?
 2. Hur hittar jag information om vårt gamla hus?
 3. Vem ger ut kartor?
 4. Hur gjorde man kartor förr i tiden?
 5. Var går gränsen för tomt?
 6. Hur tar man reda på hur gammalt huset är?
 7. Hur hittar jag mitt torp?
 8. Vilken myndighet ger ut kartor?
 9. Vem har köpt huset?
 10. När började man göra kartor?
 11. Hur länge har det funnits kartor?
 12. Hur går min tomt?
 13. Får grannen gräva på min tomt?
 14. Hur får man reda på byggnadsår?
 15. Hur hittar jag mitt torp i arkiven?
 16. Hur hitta soldattorp?
 17. Vem kontrollerar Lantmäteriet?
 18. Vem har köpt grannens hus?

Vad visar historiska kartor?

Äldre kartor finns över i princip hela Sverige i en eller annan form. Med hjälp av kartorna kan vi till exempel följa hur hela landskapet har omvandlats under senare århundradena på grund av skiftesreformerna.

Hur hittar jag information om vårt gamla hus?

Lantmäteriet har även den ekonomiska kartan (1935-1978) som baseras på flygbilder och är mycket detaljerad. Här finns alla fastighetsbeteckningar utsatta och dessutom bokstäverna T och ST som står för Torp och Soldattorp. Det finns en bra handledning på sidan till hur man söker bland kartorna.

Vem ger ut kartor?

Lantmäteriet kartlägger Sverige och förser samhället med kartor, bilder och annan geografisk information - det vi kallar geodata. Geodata beskriver allt som har ett geografiskt läge. Det kan vara fastigheter, byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning.

Hur gjorde man kartor förr i tiden?

De tidigaste kända typerna av kartor konstruerades genom enkla observationer av landskapet och kusten. ... Genom att göra dessa observationer noggrant kunde man göra mycket bra kartor. Det stora framsteget kom dock med den så kallade trianguleringen, som infördes omkring år 1500.

Var går gränsen för tomt?

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på kartan. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. ...

Hur tar man reda på hur gammalt huset är?

Riksantikvarie Ämbetets hemsida - www.raa.se Där finns fornsök och andra arkiv man kan leta i. Lantmäteriets hemsida - www.lantmateriet.se. Där kan man leta upp sitt hus geografiskt i historiska kartor och sedan hitta alla dokument som finns inscannade.

Hur hittar jag mitt torp?

Börja i militära jordeböcker De civila torpen söker man via husförhörslängderna, där det framgår vilka torp som lydde under respektive gård. Inte alltid anges ett namn på torpet, ibland står det bara ”en stuga”. Kompletterande uppgifter kan man ibland få av mantalslängderna.

Vilken myndighet ger ut kartor?

Lantmäteriet är en svensk förvaltningsmyndighet med uppgifter inom lantmäteri och kartografi.

Vem har köpt huset?

I Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. Du söker på en fastighetsbeteckning och får tillbaka uppgift om vem som äger fastigheten och eventuell tomträttsinnehavare.

När började man göra kartor?

De äldsta med säkerhet skapade kartorna härrör Mesopotamien, där det har hittats bland annat stadsplaneringskartor, skattkartor och världskartor. Dessa äldsta av dessa kartor härrör från 2300–2400 f.Kr, även om vissa forskare velat datera kartorna tidigare än så. En av de första stadskartorna härrör från 1500 f.Kr.,.

Hur länge har det funnits kartor?

Redan på 600-talet före Kristus framställde greken Anaximander vad som anses vara den första världskartan (Bratt 1958). Kartografin utvecklades därefter främst kring medelhavsområdet och det skulle dröja till tidigt 1500-tal innan de första blygsamma svenska kartografiska bidragen kom.

Hur går min tomt?

Så här använder du tomtgränser
 1. Steg 1. Gå till kartor.eniro.se och välj "tomtgränser" från menyn uppe till höger.
 2. Steg 2. Sök på kartan efter den fastighet du är intresserad av. ...
 3. Steg 3. Klicka på en tomtgräns för att få information om storlek och vilka privatpersoner och företag som hittas på adressen.

Får grannen gräva på min tomt?

Det är inte tillåtet att gräva i annans mark eller på annat sätt använda den utan tillstånd genom servitut eller annat avtal (bortsett från allemansrätten). Det kan exempelvis bli fråga om brottet skadegörelse (brottsbalken 12 kap 1 §).

Hur får man reda på byggnadsår?

Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst - Vem äger fastigheten. Här hittar du också information om vårt arbete med att samla in information om byggnader, adresser, lägenheter och fastighetstaxering.

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

I häradsskrivarearkiven brukar finnas bevarade samma sorts längder som hos landskontoret men mera sällan jordeböcker. Ett tredje exemplar av skattelängderna finns i Kammarkollegiums arkiv i Riksarkivet. Lantmäteriet började 1628 med Generallantmäterikontoret i Stockholm.

Hur hitta soldattorp?

Ett sätt att hitta ett soldattorp är att leta i äldre kartor. I många län finns den häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet. Där är Soldattorpen utmärkta med ett ST. En annan karta som finns för hela landet från 1800-talet är Generalstabskartan.

Vem kontrollerar Lantmäteriet?

Vi tillhör Finansdepartementet. Hos oss kan du få information och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser.

Vem har köpt grannens hus?

I lagfarten finns som sagt information om vad fastigheten har sålts för. Dessa uppgifter köper vi in från Lantmäteriet och publicerar under Slutpriser. Slutpriser gör det möjligt att för vem som helst se vilket pris en köpare har betalat för en bostad!