:

Vad är brottsofferstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är brottsofferstöd?
 2. Vilka åtgärder hjälp finns det att få som brottsoffer?
 3. Vad kan Brottsofferjouren hjälpa till med?
 4. Vad gör en målsägande?
 5. Vad gör Vittnesstöd?
 6. Vilka arbetsuppgifter har Brottsoffermyndigheten?
 7. Vad kan polisen hjälpa till med?
 8. Kan målsägande dömas?
 9. Vilken roll har ett målsägandebiträde?
 10. Hur finansieras vittnesstöd?
 11. Vilka vittnar under ed?
 12. Vad krävs för att anmäla någon för trakasserier?
 13. Vad är Brottsoffermyndighetens uppdrag?
 14. Var finns Brottsoffermyndigheten?
 15. Vad är polisens roll?
 16. Hur kan polisen hjälpa människor?
 17. Måste man vittna som målsägande?
 18. I vilka fall får målsäganden ett eget biträde?

Vad är brottsofferstöd?

Ett stöd för unga mellan 10 och 21 år som blivit utsatta för, eller bevittnat brott. När du utsatts för brott eller blivit vittne till ett brott kan du behöva någon att prata med.

Vilka åtgärder hjälp finns det att få som brottsoffer?

Du som har utsatts för brott har rätt att ta med dig en stödperson under förhör hos polisen, om det inte påverkar utredningen, och i samband med rättegången. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour.

Vad kan Brottsofferjouren hjälpa till med?

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Du kan kontakta oss även om du inte är säker på att det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisamält brottet för att få stöd.

Vad gör en målsägande?

Har du blivit utsatt för ett brott kallas du för målsägande. Vid rättegången ska du höras om det brott du har blivit utsatt för. Din berättelse av vad det är som har hänt är viktig och kan ha stor betydelse för domstolens beslut. ... På domstolen kallas detta för delgivning.

Vad gör Vittnesstöd?

Vad gör vittnesstöd? Ett vittnesstöd erbjuder kostnadsfritt vittnen och målsäganden information, förklarar, avdramatiserar, erbjuder avskildhet, är en medmänniska/ett sällskap, förmedlar till andra stödinsatser m.m.

Vilka arbetsuppgifter har Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffermyndigheten beslutar om och betalar ut brottsskadeersättning. Ersättningen kan brottsoffer få om en gärningsperson inte kan betala skadestånd och om brottsoffret inte har någon försäkring som täcker skadorna helt. Genom ersättningen bidrar myndigheten till upprättelse för brottsoffer.

Vad kan polisen hjälpa till med?

Polisen ska hjälpa människor och stoppa brott. Det är polisens arbete att utreda brott och försöka lösa brott. Det gör polisen genom att prata med människor som kan veta något om brottet. Ibland behöver du samarbeta med polisen för att de ska kunna göra sitt jobb.

Kan målsägande dömas?

1 § brottsbalken. För att kunna dömas för brottet mened krävs dock att man har ljugit under ed. ... Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed varför de inte omfattas av detta straffansvar. Det är således inte straffbart att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol.

Vilken roll har ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara målsägandens intressen och vara till stöd under förundersökning och rättegång samt att eventuellt hjälpa till att begära ersättning/skadestånd. Målsägandebiträde utses av domstol vid vissa grövre brott, t.

Hur finansieras vittnesstöd?

Även vittnesstödsbidraget bestäms utifrån verksamhet- ens storlek. Därutöver kan fonden finansiera grund- och vidareut- bildning av vittnesstöden samt framställning av informations- och utbildningsmaterial. Ansökan om vittnesstödsbidrag kan göras en gång per år och de övriga bidragen två gånger per år.

Vilka vittnar under ed?

lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra". Att bryta mot detta, dvs. att ljuga eller undanhålla fakta, är att begå mened vilket är ett brott. Misstänkta och målsägande samt vissa vittnen talar inte inför ed.

Vad krävs för att anmäla någon för trakasserier?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.

Vad är Brottsoffermyndighetens uppdrag?

vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Den som utsatts för brott kan ha rätt till statlig brottsskadeersättning om den som begått brottet saknar förmåga att betala skadestånd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna.

Var finns Brottsoffermyndigheten?

Myndigheten finns i Umeå och har cirka 60 anställda. Chef för Brottsoffermyndigheten är generaldirektör Annika Öster.

Vad är polisens roll?

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. I det brottsförebyggande arbetet samarbetar polisen med andra aktörer i samhället exempelvis kommuner, Brottsförebyggande rådet och försäkringsbolag. Polisens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Hur kan polisen hjälpa människor?

Polisen ska hjälpa människor och stoppa brott. Det är polisens arbete att utreda brott och försöka lösa brott. Det gör polisen genom att prata med människor som kan veta något om brottet. Ibland behöver du samarbeta med polisen för att de ska kunna göra sitt jobb.

Måste man vittna som målsägande?

Eftersom du har fått en kallelse, måste du närvara under rättegången. ... Du är däremot inte skyldig att medverka under rättegången. Som målsägande kommer du inte höras under straffansvar och domstolen kan inte tvinga dig att svara på frågor. Du kan alltså vägra svara på de frågor du får.

I vilka fall får målsäganden ett eget biträde?

I propositionen, som är en del av regeringens program för att förbättra brottsoffrens ställning, föreslås att målsäganden får rätt till ett eget juri- diskt biträde — ett målsägandebiträde — vid förundersökning och rättegång rörande vissa typer av brott. Det gäller i första hand mål som rör grövre sexuella övergrepp.