:

Vad är cerebrovaskulära sjukdomar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är cerebrovaskulära sjukdomar?
 2. Vilket av följande sjukdomstillstånd ingår i begreppet cerebrovaskulära sjukdomar?
 3. Vilken effekt har trombolysbehandling vid ischemisk stroke?
 4. Vad är intracerebral blödning?
 5. Vad är en hjärnblödning?
 6. Vad står CVS för?
 7. Vad menas med Neglekt?
 8. Vad är en trombolysbehandling?
 9. Vad innebär ischemi vid en stroke?
 10. Vad är Reperfusionsbehandling stroke?
 11. Hur allvarligt är hjärnblödning?
 12. Vad är cykliska kräkningar?
 13. Vad är hjärninfarkt?
 14. Vad orsakar Neglekt?
 15. Vad är Synfältsbortfall?
 16. Hur verkar trombolys?
 17. Hur verkar ett trombolytiskt läkemedel?

Vad är cerebrovaskulära sjukdomar?

Cerebrovaskulära sjukdomar Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriovenösa missbildningar, hjärnischemi, hjärnblödning och andra.

Vilket av följande sjukdomstillstånd ingår i begreppet cerebrovaskulära sjukdomar?

Cerebrovaskulära sjukdomar innefattar slaganfall ("stroke"), transitorisk ischemisk attack (TIA), sinustrombos och asymptomatisk karotisstenos. De värsta riskfaktorerna för CS är högt blodtryck, ålder, höga blodfettsnivåer, diabetes och alkoholmissbruk.

Vilken effekt har trombolysbehandling vid ischemisk stroke?

Den mest fruktade biverkan till alteplas (Actilyse) vid behandling av ischemisk stroke är intracerebral blödning (hemorragi). Blödning förekommer i ökad frekvens jämfört med placebo, men innebär ingen ökad total dödlighet eftersom dödligheten p g a själva infarkten i stället minskar vid trombolysbehandling.

Vad är intracerebral blödning?

Intracerebral blödning - blödning inne i hjärnvävnaden. Viktigaste orsaken är högt blodtryck. Symtomen beror på var blödningen sitter, vanligt är halvsidig förlamning.

Vad är en hjärnblödning?

Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke. Syrebristen kan också vara en följd av en hjärnblödning, det vill säga en bristning i något kärl inne i hjärnan – hemorragisk stroke, eller på hjärnans yta – subaraknoidalblödning.

Vad står CVS för?

Cyclic Vomiting Syndrome (CVS) eller cykliska kräkningar som det kallas på svenska, är en kronisk funktionell sjukdom utan känd orsak, orsakad av återkommande attacker av intensivt illamående, kräkningar och ibland buksmärtor, huvudvärk eller migrän och utmattning, utan uppenbar orsak.

Vad menas med Neglekt?

Det är vanligt att du får något som kallas neglekt om du får en stroke. Det innebär att du har svårt att uppfatta saker som befinner sig vid ena sidan av kroppen. Du kan också ha svårt att uppfatta den egna kroppshalvan eller ena delen av synfältet.

Vad är en trombolysbehandling?

Trombolys är en metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl. Behandlingen medför risker, framförallt i form av blödningar eftersom kroppens koagulationsförmåga påverkas.

Vad innebär ischemi vid en stroke?

Hjärta och kärl Akut ischemisk stroke är den vanligaste typen av stroke. Den uppstår när blodtillförseln till en del av hjärnan blockeras av antingen en blodpropp i hjärnans blodkärl eller åderförkalkning (feta avlagringar eller plack på insidan av blodkärlen).

Vad är Reperfusionsbehandling stroke?

Reperfusionsbehandling vid misstänkt ischemisk stroke Akutbehandling av ischemisk stroke med tissue plasminogen activator, t-PA (Actilyse) är idag en väletablerad behandling för patienter över 18 år där intracerebral blödning uteslutits med DT- eller MRT-hjärna [17, 21, 22, 24-29].

Hur allvarligt är hjärnblödning?

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Vad är cykliska kräkningar?

Med cykliska kräkningar menas återkommande episoder med kräkningar och intensivt illamående. Attackdurationen är minst 1 timme och upp till 10 dagar, och vanligtvis återkommer episoderna på ett för individen karaktäristiskt sätt, med återgång till normaltillståndet i minst en vecka mellan episoderna.

Vad är hjärninfarkt?

Den allra vanligaste orsaken till stroke är att en blodpropp täpper till blodcirkulationen i ett område i hjärnan. Det kallas också för hjärninfarkt. En blodpropp kan bildas i ett trångt blodkärl i hjärnan och kallas då trombos.

Vad orsakar Neglekt?

Neglect är en perceptuell rubbning som uppstår av skada på den ena hjärnhalvan och orsakar nedsatt funktion på motsatt sida. Skador som kan orsaka detta är bland annat stroke (en blodpropp eller blödning i hjärnan) eller förvärvade hjärnskador så som slag, fall, våld mot hjärnan och liknande.

Vad är Synfältsbortfall?

Synfältsbortfall är ett vanligt symptom efter till exempel stroke och innebär att vissa delar av synfältet på ett eller båda ögonen försvinner. För en person med synfältsbortfall kan det bli svårt att läsa.

Hur verkar trombolys?

Trombolys är en metod att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl. Behandlingen medför risker, framförallt i form av blödningar eftersom kroppens koagulationsförmåga påverkas.

Hur verkar ett trombolytiskt läkemedel?

Trombolytiska läkemedel verkar genom aktivering av plasminogen till plasmin. Vid behandling sjunker P-fibrinogen, och vid blödning kan P-fibrinogenet sjunka till nivåer suboptimala för hemostas. Halveringstiden för streptokinas är 60-80 min, alteplas 5 min, tenecteplas 20-30 min och för reteplas 10-20 min.