:

Vilken höjd på staket?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken höjd på staket?
 2. Hur högt staket runt altan?
 3. Hur brett mellan spjälor?
 4. Hur långt ska det vara mellan stolparna på ett staket?
 5. Hur mäter man höjden på staket?
 6. Hur högt staket får man bygga Jönköping?
 7. Hur högt ska Altanräcket vara?
 8. Hur stort uterum får man bygga utan bygglov?
 9. Hur får man ett staket rakt?
 10. Hur tätt sätter man stolpar till staket?
 11. Vilket virke ska man ha till staket?
 12. Får man bygga staket på prickmark?
 13. Hur högt staket får man bygga utan bygglov i Göteborg?
 14. Hur högt staket får man bygga utan bygglov i Stockholm?
 15. Vilket virke till Altanräcke?
 16. Hur lågt får ett balkongräcke vara?
 17. Får man bygga balkong utan bygglov?

Vilken höjd på staket?

Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Hur högt staket runt altan?

Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter. Om altanen och planket tillsammans är högre än 1,8 meter krävs alltid bygglov för planket.

Hur brett mellan spjälor?

Eventuella vertikala öppningar, till exempel avstånd mellan spjälor, ska vara maximalt 10 centimeter. ... Andra öppningar som löper horisontellt ska inte vara mellan 11 och 23 cm, då barn kan fastna med huvudet.

Hur långt ska det vara mellan stolparna på ett staket?

Det vanligaste avståndet är cirka 180 centimeter. Om staketet inte är högre än 90 centimeter räcker det ofta med stolpar som har 75 x 75 millimeters dimension. Ska du bygga ett högre staket bör du välja 1 millimeters dimension på stolparna. Spjälorna är staketets ”utfyllnad”.

Hur mäter man höjden på staket?

Höjdmätning ska alltid ske från den sidan om inhägnaden med lägst marknivå. Gator kan ofta ha mycket lägre marknivå än tomten vilket leder till att en inhägnad upplevs som mycket högre.

Hur högt staket får man bygga Jönköping?

planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter. uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset. uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte grannen medger närmare placering. att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Hur högt ska Altanräcket vara?

Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.

Hur stort uterum får man bygga utan bygglov?

Bygga ett nytt inglasat uterum Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. ... För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock.

Hur får man ett staket rakt?

Vill du bygga ett rakt staket, gör du detta genom att bygga raka sektioner med en successivt avtrappande och horisontell överkant – välj om staketets underkant ska följa markens lutning eller anpassas till en betongsockel med fastgjutna stolpfästen.

Hur tätt sätter man stolpar till staket?

Guide: Hur många stolpar behövs?
 1. Mät ut den sträcka där du tänkt sätta ditt staket. ...
 2. Dela sträckan på 1,8 meter, vilket är det maximalt rekommenderade cc-måttet. ...
 3. Avrunda sedan resultatet uppåt, i detta fall blir talet 6. ...
 4. För att räkna ut cc-måttet mellan stolparna, delar du din totala sträcka på antalet mellanrum.

Vilket virke ska man ha till staket?

Till staket kan du välja virke av gran med finsågad yta eller impregnerat i träskyddsklass NTR/AB. Stolpar som står i marken ska vara av impregnerat virke i träskyddsklass NTR/A.

Får man bygga staket på prickmark?

Om du placerar plank och murar på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas inom planlagt område kan detta komma att prövas som en mindre avvikelse mot detaljplan. ... Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du uppföra mur eller plank utan bygglov i omedelbar anslutning till bostadshuset.

Hur högt staket får man bygga utan bygglov i Göteborg?

Plank, murar och skyddad uteplats I huvudregel behövs bygglov för ett plank som är högre än 1,1 meter och för en mur som är högre än 0,5 meter. Höjden på ett plank eller en mur ska mätas från marken på den lägsta sidan. Även stödmurar räknas som murar och höjden mäts från den lägsta sidan.

Hur högt staket får man bygga utan bygglov i Stockholm?

Plank är en tät konstruktion som skärmar av och fungerar som ett insynsskydd. Materialet kan vara trä, men även en glasskiva eller en segelduk som monteras stående räknas också som plank. För plank som är högre än 1,1 meter från marken behöver du bygglov.

Vilket virke till Altanräcke?

Virke märkt med NTR-A är den högsta klassificeringen och ska användas till räcken där det finns krav på personsäkerhet (exempelvis en balkong). NTR-AB är den absolut vanligaste märkningen och är ett utmärkt val för räcken som monteras utan krav på personsäkerhetsskydd.

Hur lågt får ett balkongräcke vara?

För balkonger och andra miljöer utanför bostaden säger man att ”räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.” Räckets höjd räknas från golv till räckets överkant.

Får man bygga balkong utan bygglov?

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Att göra en tillbyggnad kräver bygglov. ... Ett av dessa undantag är att man inom ett område med detaljplan får göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov på en- och tvåbostadshus.