:

Vilka län gränsar till Örebro län?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka län gränsar till Örebro län?
  2. Vilken kommun ligger Örebro i?
  3. Är Örebro stort?
  4. Vilken län är Örebro?
  5. Vilka städer ingår i Örebro län?
  6. Hur många barn bor i Örebro?
  7. Vad betyder ör i Örebro?
  8. Är Örebro?
  9. Vilka orter ingår i Örebro län?
  10. Vilka städer finns i Närke?

Vilka län gränsar till Örebro län?

Närke är ett landskap i Svealands inland. Ytan är 4 126 km² (minst i Svealand) och ett av de minsta i Sverige. Närke gränsar i sydväst till Västergötland, i nordväst till Värmland, i norr till Västmanland, i öster till Södermanland och i sydöst till Östergötland.

Vilken kommun ligger Örebro i?

Örebro Municipality Örebro/Municipalities

Är Örebro stort?

Örebro är Sveriges sjunde största tätort med 1-12-31 ) invånare i tätorten, och kommunen har 156 381 invånare (2020). Örebro var under första hälften av 1900-talet känd som "skostaden", eftersom ett stort antal skofabriker fanns där.

Vilken län är Örebro?

Örebro
Örebro
Tätort · Centralort · Residensstad
LandskapNärke
LänÖrebro län
KommunÖrebro kommun

Vilka städer ingår i Örebro län?

Städer
Städernas folkmängd 1800-2015
Karlskoga194027 084
Kumla194214 064
Lindesberg16439 149
Nora16436 526

Hur många barn bor i Örebro?

Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 286 personer jämfört med året innan, från 6 725 till 7 011. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2018 var således2 397 personer. Det föddes 1 901 barn under 2018, 94 fler än 2017.

Vad betyder ör i Örebro?

Genom dagens Örebro följde vägen en rullstensås och där åsen korsade Svartån, gjorde rullgruset ån grund och möjlig att ta sig över. Med tiden byggdes en bro över vadstället, som, då den vilade på bankarna av rullgrus, "örarna", fick namnet "Örebron".

Är Örebro?

Örebro (uttal (info)) är en tätort vid Hjälmarens västra strand i Närke, samt centralort i Örebro kommun och residensstad i Örebro län. Örebro är Sveriges sjunde största tätort med 1-12-31 ) invånare i tätorten, och kommunen har 156 381 invånare (2020).

Vilka orter ingår i Örebro län?

Tätorter
NrTätortFolkmängd (31 december 2018)
1Örebro120 650
2Karlskoga27 556
3Kumla16 787
4Lindesberg9 729

Vilka städer finns i Närke?

I Närke finns städerna Örebro, Kumla och Askersund, samt en rad mindre orter.