:

Vad är Skatteupplysningen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Skatteupplysningen?
 2. Vad ser Skatteverket?
 3. Vad menas med omkostnadsbelopp?
 4. Hur kollar jag mitt skattekonto?
 5. Hur vet jag om min deklaration är godkänd?
 6. Hur skriver man till Skatteverket?
 7. Hur räknar man ut omkostnadsbelopp?
 8. Vad är genomsnittsmetoden?
 9. Hur kan jag se min deklaration?
 10. Hur kontrollerar man deklarationen?

Vad är Skatteupplysningen?

Skatteupplysningen svarar på allmänna frågor. Undrar du över något som står i ett brev eller en handling från oss, ska du ringa din handläggare i första hand. Om det saknas telefonnummer till handläggaren i brevet, ringer du 0771–567 567 och säger att du vill prata med XX (handläggarens namn).

Vad ser Skatteverket?

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregistret och fastighetstaxering, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige. Vi utreder också skattebrott.

Vad menas med omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbeloppet är summan av dina anskaffningsutgifter, oftast det belopp du sammanlagt har betalat för dina värdepapper. ... I de flesta fall får Skatteverket kontrolluppgift på försäljningspris för de värdepapper som har sålts.

Hur kollar jag mitt skattekonto?

Du kan alltid se saldo och kontohistorik i e-tjänsten Skattekonto. Men du kan också beställa ett utdrag från skattekontot som skickas till dig med post eller till din digitala brevlåda. Kontohistoriken visar samtliga bokförda transaktioner på skattekontot under valt tidsintervall.

Hur vet jag om min deklaration är godkänd?

Hur kan jag kontrollera om min deklaration har kommit in till Skatteverket? Logga in på Mina sidor. Under fliken Skatter och deklarationer kan du se om din deklaration har kommit in, oavsett om har du deklarerat i e-tjänsten, appen, genom att ringa, sms:a eller skicka in pappersblanketten.

Hur skriver man till Skatteverket?

Så här behandlar Skatteverket personuppgifter
 1. Ställ din fråga eller lämna ditt svar här *
 2. Förnamn och efternamn.
 3. E-postadress *
 4. Telefonnummer.

Hur räknar man ut omkostnadsbelopp?

Genomsnittsmetoden går ut på att du summerar alla anskaffningsutgifter för de aktier som u har köpt. Summan blir aktiernas totala omkostnadsbelopp. Sedan dividerar du det totala omkostnadsbeloppet med antalet aktier och får då fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp, GAV, per aktie.

Vad är genomsnittsmetoden?

Genomsnittsmetoden innebär att man lägger ihop alla anskaffningsutgifter för de aktier som man har köpt och summan blir aktiernas totala omkostnadsbelopp. Sedan delar man det totala omkostnadsbeloppet med antalet aktier och får då fram ett genomsnittligt omkostnadsbelopp för den aktiesorten.

Hur kan jag se min deklaration?

Deklaration - Privatpersoner Logga in på Mina sidor. Under fliken Skatter och deklarationer kan du se om din deklaration har kommit in, oavsett om har du deklarerat i e-tjänsten, appen, genom att ringa, sms:a eller skicka in pappersblanketten.

Hur kontrollerar man deklarationen?

Du öppnar deklarationen i appen – där du bör kontrollera så att uppgifterna stämmer. Därefter godkänner du och skriver under med Mobilt Bank-ID eller din kod. När deklarationen gått igenom får du en kvittens. Det går även att deklarera genom att sms:a eller ringa till Skatteverket.