:

Vad gör smärtrehab?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör smärtrehab?
 2. Vad är Smärtmottagning?
 3. Vilka observationer kan du göra vid smärta?
 4. Vad är Inremitterande läkare?
 5. På vilka olika sätt kan man utreda en patients smärtproblematik?
 6. Hur förebygger man smärta?
 7. Hur kan man dokumentera smärta?
 8. Hur vet man om man har fibromyalgi?
 9. Kan man bli av med fibromyalgi?
 10. Hur utreder man me?
 11. Hur kan man utreda en patients smärta?
 12. Vad finns det för olika typer av smärta?
 13. Hur bemöter du en person med smärta?
 14. Vilka observationer kan du som undersköterska göra om en patient har smärta?
 15. Hur ska du dokumentera?
 16. Kan man testa om man har fibromyalgi?
 17. Kan fibromyalgi gå i skov?
 18. Hur får man me diagnos?
 19. Var utreder man me?

Vad gör smärtrehab?

Smärtrehabilitering handlar om att hitta sätt att hantera de svårigheter som lätt följer med om man har ständig värk. Att hitta tillbaka till ett liv som innehåller det som är värdefullt trots värken.

Vad är Smärtmottagning?

Smärtmottagningen behandlar patienter med godartad långvarig smärta, cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och andra akuta smärttillstånd. Vår roll är att uppfylla behovet av god smärtvård men också att utgöra en resurs både för primärvården och för övrig specialistvård.

Vilka observationer kan du göra vid smärta?

Smärta kan inte mätas, endast uppskattas, och det är bara den enskilde patienten som kan skatta sin smärta. Vid mer komplicerade smärttillstånd räcker det inte med att använda ett endimensionellt skattningsinstrument....Smärtskattningsinstrument
 • Numerisk skala.
 • Verbal beskrivande skala.
 • Visuell analog skala.

Vad är Inremitterande läkare?

Inremitterande läkare behåller vårdansvaret under utredningen. Vi har kompetens för att bedöma exponering i arbetslivet och/eller omgivningsmiljön och dess samband med ohälsa och olika besvär. Vi utreder patienter som kommer på remiss till oss. Vanligtvis kallas patienten för personligt besök och utredning.

På vilka olika sätt kan man utreda en patients smärtproblematik?

Inom enheten finns en smärtmottagning där smärtläkare undersöker och i vissa fall sätter in/rekommenderar behandling. Det finns också en sömnutredningsenhet som utreder och rekommenderar behandling för olika typer av sömnstörningar. Verksamheten erbjuder smärtrehabiliteringsprogram både inneliggande och i öppenvård.

Hur förebygger man smärta?

För att förebygga och behandla skador i leder, muskler och skelett behöver vi träning – både fysiskt och mentalt. Kroppen är gjord för rörelse, och den som försöker hålla sig stilla på grund av skada eller smärta gör oftast sig själv en otjänst – och försämrar chansen till läkning.

Hur kan man dokumentera smärta?

Smärtintensiteten bör även dokumenteras mer överskådligt, till exempel i tabellform eller som graf i journalsystemet. Om funktionen inte finns i journalsystemet ska smärtskattningen dokumenteras på separat smärtskattningsprotokoll. Genombrottssmärta ska dokumenteras både före och efter given tilläggsmedicinering.

Hur vet man om man har fibromyalgi?

Vid fibromyalgi har du en utbredd smärtproblematik Smärtan måste finnas på flera olika ställen i kroppen för att du ska kunna få diagnosen fibromyalgi. Ofta kan det göra mer ont i vissa kroppsdelar än andra. Det vanligaste är att du har ont i nacken, axlarna och i nedre delen av ryggen. En del har också ont i lederna.

Kan man bli av med fibromyalgi?

Det finns ingen behandling och inga läkemedel som botar fibromyalgi. Hos en del kan symptomen lindras i något skede eller till och med helt försvinna. De viktigaste egenvårdsmetoderna vid fibromyalgi är att lära känna sin sjukdom, motion och att se till att man sover gott och tar hand om sitt psykiska välbefinnande.

Hur utreder man me?

Husläkarmottagning. Den initiala handläggningen av misstänkt ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) ska ske inom primärvården genom noggrann anamnesupptagning, klinisk undersökning och provtagning. Barn under 18 år med oklar trötthet bör remitteras till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Hur kan man utreda en patients smärta?

Du får träffa en läkare med speciell kunskap om långvarig smärta och/eller sömn för ett första besök där du får berätta om din situation och blir kroppsligt undersökt under ca 45 minuter.

Vad finns det för olika typer av smärta?

Smärta kan delas in i olika kategorier beroende på vad som orsakar den:
 • Smärta på grund av skadad vävnad, till exempel skador i huden, musklerna eller i skelettet.
 • Nervsmärta. ...
 • Psykogen smärta, som orsakas av psykiska sjukdomar.
 • Smärta där flera orsaker bidrar till att det gör ont.
 • Smärta utan klarlagd orsak.

Hur bemöter du en person med smärta?

Vi anser att ett bra bemötande även innebär att ha förmåga att känna empati för patienten och att vårda på ett sätt som bekräftar patienten och dennes känslor. Empati är att känna med någon som upplever något och att kunna leva sig in i dennes situation.

Vilka observationer kan du som undersköterska göra om en patient har smärta?

Farmakologisk behandling Hjälpa patienten i en säker administrering av läkemedlen. Informera patient och anhörig om effekter och biverkningar. Följa upp och utvärdera effekter. Förebygga, observera och behandla biverkningar.

Hur ska du dokumentera?

All dokumentation ska utföras med respekt för den enskilde och hans/hennes integritet. Den enskilde ska hållas underrättad om de journalanteckningar som förs om honom eller henne.

Kan man testa om man har fibromyalgi?

Eftersom fibromyalgi innebär så många och diffusa symtom är det viktigt med tydliga sjukdomskriterier så att diagnosen inte används vid fel tillfällen. Det finns inte något blodprov som styrker diagnosen. Idag används internationellt godkända kriterier, som båda måste uppfyllas för att ställa diagnosen fibromyalgi.

Kan fibromyalgi gå i skov?

Utbredd smärta. Vid fibromyalgi finns smärtan på båda sidor av kroppen och både ovanför och unedanför midjan. Det är vanligt att ha smärta i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. Smärta i leder förekommer också. Smärtan vid fibromyalgi kan vara konstant eller komma i skov.

Hur får man me diagnos?

För att få diagnosen ME/CFS ska du ha haft dina besvär i över sex månader. Det finns ingen behandling som gör dig frisk från sjukdomen. Men det går att behandla flera av besvären. En del mår efter en tid bättre.

Var utreder man me?

Husläkarmottagning. Den initiala handläggningen av misstänkt ME/CFS (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome) ska ske inom primärvården genom noggrann anamnesupptagning, klinisk undersökning och provtagning. Barn under 18 år med oklar trötthet bör remitteras till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.