:

Vad är Kilometerkostnad för hyrbil?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Kilometerkostnad för hyrbil?

Vad är Kilometerkostnad för hyrbil?

Du måste själv betala 1/3 av kilometerkostnaden för hyrbilen. Denna del anses motsvara inbesparat slitage på din egen bil. Om du inte har behov av hyrbil har du istället rätt till kontantersättning, s k stilleståndsersättning.