:

Vad är Skandia gruppförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Skandia gruppförsäkring?
 2. Vad är Trygghetskapitalförsäkring?
 3. Vad ingår i olycksfallsförsäkring Skandia?
 4. Vad är en livförsäkring värd?
 5. Vad ingår i traditionell gruppförsäkring?
 6. Vad är min livförsäkring?

Vad är Skandia gruppförsäkring?

Gruppförsäkring innebär att din arbetsgivare, ditt förbund eller din förening har tecknat ett gruppavtal med oss. Därefter väljer du själv vilka försäkringar som passar dig och din familj (make, sambo, registrerad partner och barn) till en låg kostnad som du själv betalar.

Vad är Trygghetskapitalförsäkring?

En trygghetskapitalförsäkring ger dig den tryggheten. Den betalar ut ett engångsbelopp om du är sjukskriven under lång tid, oavsett om det beror på en sjukdom eller en olycka.

Vad ingår i olycksfallsförsäkring Skandia?

I de flesta barn- och olycksfallsförsäkringar ingår ersättning för vanprydande ärr Kontakta oss så hjälper vi dig eller så kan du kontrollera villkoret för din försäkring. En förutsättning för ersättning är att sjukdomen eller olycksfallet har krävt läkarbehandling.

Vad är en livförsäkring värd?

Vad kostar en livförsäkring? Här betalar du en liten summa när du är ung och lite mer när du närmar dig pensionsåldern. Är du 30 år, exempelvis, kostar en livförsäkring 22 kronor i månaden med ett försäkringsbelopp på 500 000 kronor. Samma försäkring kostar 50 kronor i månaden för en 50-åring hos Folksam.

Vad ingår i traditionell gruppförsäkring?

En gruppförsäkring innehåller olika valbara moment:
 • Livförsäkring.
 • Barn- och ungdomsförsäkring.
 • Olycksfallsförsäkring.
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Sjukförsäkring.
 • Sjukkapital/ Trygghetskapital.
 • Sjukvårdsförsäkring.
 • Dessutom s.k. Fortsättningsförsäkring och Seniorförsäkring.

Vad är min livförsäkring?

En livförsäkring ger familjen trygghet vid dödsfall Med vår försäkring Individuell livförsäkring får din familj ekonomisk trygghet om du skulle gå bort i förtid. Samhällets skydd för efterlevande vid dödsfall är begränsat. Genom att köpa en livförsäkring ger du din familj en viss trygghet om du skulle gå bort i förtid.