:

Var skriver man prov för trafiktillstånd?

Innehållsförteckning:

 1. Var skriver man prov för trafiktillstånd?
 2. Vad krävs för att man skall få utföra transporter utanför EU och EES?
 3. Vilka krav ställs på en trafikansvarig person?
 4. För vilka transporter behövs inte trafiktillstånd?
 5. Vad är en yrkesmässig trafik?
 6. Vilka tillstånd behövs för transporter till Rumänien?
 7. Vad kallas en transport av gods som körs genom flera länder?
 8. Kan en trafikansvarig vara det för flera företag?
 9. Vilken myndighet är ansvarig för Yrkestrafiktillståndet?
 10. Hur straffas den som bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd?
 11. Vad krävs för att hyra ut bilar och Terrängmotorfordon?

Var skriver man prov för trafiktillstånd?

För att uppnå yrkeskunnandet ska du avlägga godkänt examensprov vid ett av Trafikverkets förarprovskontor.

Vad krävs för att man skall få utföra transporter utanför EU och EES?

Om du ska utföra godstransporter till länder utanför EU/EES måste du ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Det finns tre typer av transporttillstånd, vilka är bilateralt-, transit- och tredjelandstillstånd.

Vilka krav ställs på en trafikansvarig person?

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande och gott anseende....En trafikansvarig ska:
 • faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet.
 • ha verklig anknytning till företaget, det vill säga: är anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, eller förvaltar det.
 • vara bosatt inom EU.

För vilka transporter behövs inte trafiktillstånd?

Inget trafiktillstånd krävs för godstransporter med traktor, om traktorns högsta tillåtna hastighet är högst 60 km/h. Innehavaren av persontrafiktillstånd får transportera gods med buss.

Vad är en yrkesmässig trafik?

Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

Vilka tillstånd behövs för transporter till Rumänien?

Obligatoriska internationella tillstånd för godstrafik och persontrafik
LandCEMT-tillståndTredjelandstillstånd
Polenkrävskrävs
Portugalkrävs
Rumänienkrävs
Rysslandkrävskrävs

Vad kallas en transport av gods som körs genom flera länder?

Bilateraltransport. Transport av gods mellan två stater varav fordonet är registrerat i den ena. Ett exempel på en bilateraltransport kan vara när en svensk transportör lastar gods i Rumänien och lossar i Sverige.

Kan en trafikansvarig vara det för flera företag?

Trafiktillstånd meddelas till den juridiska personen dvs. företaget eller firmatecknaren vid enskild firma (personnummer). ... Ett företag kan ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd, ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma transportföretag. Men aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd.

Vilken myndighet är ansvarig för Yrkestrafiktillståndet?

Du måste ha yrkestrafiktillstånd för att få bedriva yrkesmässig trafik. Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd.

Hur straffas den som bedriver yrkesmässig trafik utan tillstånd?

1 § Den som uppsåtligen bedriver yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag utan tillstånd döms för olaga yrkesmässig trafik till böter eller fängelse i högst ett år. En tillståndshavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som har meddelats i tillståndet döms till böter.

Vad krävs för att hyra ut bilar och Terrängmotorfordon?

Det krävs yrkeskunnande för hyra ut personbilar och andra fordon . Lagen om biluthyrning (1998:492) gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse.