:

Hur fungerar en fjärrvärme?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar en fjärrvärme?
 2. Vad är ett fjärrvärmeverk?
 3. Vad kostar det att byta fjärrvärmeväxlare?
 4. Vilka grader har vi i fjärrvärmeledningar?
 5. Vad kostar det att byta från direktverkande el till fjärrvärme?
 6. Vad kostar fjärrvärme per kvm?
 7. Kan jag få fjärrvärme?
 8. Kan jag få fjärrvärme Göteborg?
 9. Är fjärrvärme energi?
 10. Hur produceras fjärrkyla?
 11. Vilka temperaturer har moderna sekundära värmesystem?
 12. Vad kostar det att byta ut direktverkande el?
 13. Vad kostar det att byta till bergvärme?

Hur fungerar en fjärrvärme?

Fjärrvärmesystemet bygger på ett slutet system, precis som ett kretslopp. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen från en central anläggning. Från Kraftvärmeverket värms vatten till 65-110 ºC och pumpas sedan ut i ledningsnätet och vidare till de olika fastigheterna.

Vad är ett fjärrvärmeverk?

I varje byggnad som ska värmas upp finns en central, i den centralen finns en värmeväxlare där värmen i fjärrvärmevattnet (men inte vattnet) överförs till husets egna värmesystem. Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet på nytt.

Vad kostar det att byta fjärrvärmeväxlare?

Därtill tillkommer kostnaden för fjärrvärmeväxlaren som kostar cirka 35 000 kronor. Eftersom fjärrvärme förutsätter ett vattenburet system krävs det att du har ett sådant, annars tillkommer den installationskostnaden på runt 100 000 kronor.

Vilka grader har vi i fjärrvärmeledningar?

Fjärrvärmen produceras i kraftvärme- verk eller värmeverk och distribueras till kunderna med hjälp av hett vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet. Fjärrvärmevattnets temperatur varierar mellan ºC beroende på vädret.

Vad kostar det att byta från direktverkande el till fjärrvärme?

Konvertering från direktverkande el till vattenburet system
Anslutning till fjärrvärmenätetFjärrvärmecentral och installationElement/styck (vid 12 st)
25 000 kronor (arbetskostnad 12 000 kronor)46 700 kronor (arbetskostnad 22 730 kronor)6 500 kr (arbetskostnad 2 925 kronor per element)

Vad kostar fjärrvärme per kvm?

Fjärrvärmekostnaden för ett småhus som använder 15.000 kWh per år är i snitt ca 13.700 kr/år, inklusive moms. Årskostnaden kan variera från 8.000 kr till 20.000 kr. Det dyraste nätet är alltså mer än dubbelt så dyrt som det billigaste. De flesta nät ligger dock i spannet 12 000-16 000 kr.

Kan jag få fjärrvärme?

Förutsättningar. För att kunna använda fjärrvärme till uppvärmning behöver du ett vattenburet värmesystem i huset. Du behöver då inte dra några nya rör i huset. Det varma vattnet kommer från fjärrvärmerören till fjärrvärmecentralen, som i sin tur ger varmvatten i kranen och värme till elementen.

Kan jag få fjärrvärme Göteborg?

Undrar du om du kan ansluta dig till fjärrvärmenätet? Vi kan hjälpa dig att se över dina förutsättningar. Ring oss 031-62 62 62 eller skicka in en intresseanmälan.

Är fjärrvärme energi?

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten.

Hur produceras fjärrkyla?

Det är en teknik som innebär att man använder fjärrvärmenätets värme för att driva den kylmaskin som producerar fjärrkylan. I kylmaskinen utsätts vatten för ett kraftigt undertryck. Undertrycket gör att vattnet kokar – och förångas – redan vid en temperatur på cirka tre grader.

Vilka temperaturer har moderna sekundära värmesystem?

Sekundärsystem med egen fjärrvärmecentral Lågtemperatursystem är ett sekundärvärmenät med låg framledningstempertur, där det ingående vattnet har cirka 65 grader. Med lågtemperatursystem får ett helt området värme från en gemensam fjärrvärmecentral, en så kallad områdescentral.

Vad kostar det att byta ut direktverkande el?

En grov uppskattning är att det kostar mellan 6000-8000 kronor per radiator (element). En certifierad Thermiaåterförsäljare kan ge dig offert och uppskatta pris för just ditt hus.

Vad kostar det att byta till bergvärme?

Kostnaden ligger vanligtvis mellan 75 0 kronor. Om det behövs kompletteringsborra så kan det kosta ytterligare 000 kronor, beroende på hur mycket som måste borras.