:

Vad är medicinska hjälpmedel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är medicinska hjälpmedel?
 2. Hur skaffar man hjälpmedel?
 3. Vad är medicinteknisk produkt enligt Socialstyrelsen?
 4. Kan man låna kryckor på vårdcentralen?
 5. Hur får man tag på kryckor?
 6. Vad är en habilitering Vad kan man få hjälp med där?
 7. Vad är en medicinteknisk produkt?
 8. Vad är skillnaden mellan en medicinteknisk produkt och en konsumentprodukt?
 9. Vilka yrkesgrupper har rätt att förskriva hjälpmedel?
 10. Vem förskriver Antidecubitusmadrass?
 11. Vem får köra Permobil?
 12. Vilka lagar säger att sjukvården ska erbjuda hjälpmedel?

Vad är medicinska hjälpmedel?

hjälpmedel för vård och behandling – förskriven medicinteknisk produkt som syftar till att kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning.

Hur skaffar man hjälpmedel?

Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare. Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Vad är medicinteknisk produkt enligt Socialstyrelsen?

Medicintekniska produkter handlar om allt från plåster, katetrar och infusionspumpar till medicinska informationssystem. Medicintekniska produkter kan även vara egentillverkade produkter, det vill säga produkter som tillverkas och används av en vårdgivare.

Kan man låna kryckor på vårdcentralen?

Om ditt behov är bestående får du låna hjälpmedel kostnadsfritt av landstinget. Om du är i behov av hjälpmedel men inte är inneliggande på Södersjukhuset ska du vända dig till din vårdcentral.

Hur får man tag på kryckor?

Vänd dig till Hjälpmedelscentrum om du är intresserad av att låna ett fritidshjälpmedel.

Vad är en habilitering Vad kan man få hjälp med där?

Habilitering är det stöd och den behandling som ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning för att de ska få möjlighet att bibehålla och utveckla sina förmågor.

Vad är en medicinteknisk produkt?

Generellt kan man säga att produkter med ett medicinskt syfte är medicintekniska produkter. Det kan exempelvis vara allt ifrån plåster och rullstolar till journalsystem och röntgenutrustning. Exempel på medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är reagenser, testpaneler och analysinstrument.

Vad är skillnaden mellan en medicinteknisk produkt och en konsumentprodukt?

En medicinteknisk produkt är avsedd att användas i hälso- och sjukvårdsverksamhet eller av patienter. Det gäller inte för konsumentprodukter. De säljs eller marknadsförs mot privatpersoner. Medicintekniska produkter och konsumentprodukter skiljer sig åt vad gäller kraven på kvalitet och säkerhet.

Vilka yrkesgrupper har rätt att förskriva hjälpmedel?

Olika yrkesgrupper är förskrivare inom olika hjälpmedels- och funktions- hindersområden. Exempel på yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel är audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor, ortopedingenjörer och synpedagoger.

Vem förskriver Antidecubitusmadrass?

Det är sjuksköterska som kan erhålla förskrivningsrätt på antidecubitusmadrasser och hälskydd. För att få förskrivningsrätt ska sjuksköterskan ha genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning och sårutbildning Sårsmart, samt ha kännedom om aktuellt sortiment.

Vem får köra Permobil?

En person som för eldriven rullstol i gångfart betraktas nämligen som gående och får köra på trottoarer och andra gångbanor. ... Då ska rullstolen föras på cykelbana eller på höger sida av en körbana och möta andra fordon i högertrafik precis som alla andra cyklister.

Vilka lagar säger att sjukvården ska erbjuda hjälpmedel?

1 § patientlagen (2014:821) står att hälso- och sjukvården så långt möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. I 7 kap. 2 § sägs att när det finns olika hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning tillgängliga, ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.