:

Hur snabb är en pil?

Innehållsförteckning:

  1. Hur snabb är en pil?
  2. Är farligt på pil?
  3. Får man ha en pilbåge?
  4. Får man jaga med båge?

Hur snabb är en pil?

Energin är beroende av projektilens vikt och hastighet, pilen har en hastighet av 80-90 m/s medan kulan håller 700-1000m/s.

Är farligt på pil?

Pilgifter har använts av olika naturfolk vid jakt och krigföring. Det mest kända är curare som förlamar muskulaturen (även andningsmuskulaturen). ... Vid sidan av gifter för preparering av pilar har i synnerhet Afrikas naturfolk använt flera gifter till ordalier, eller gudsdomsprov.

Får man ha en pilbåge?

Till skillnad från t ex skjutvapen och armborst gäller inget krav på tillstånd (vapenlicens) för innehav av pilbågar (compound, långbågar, recurve). Trots detta har lagstiftaren gjort användande av pilbågar inom vissa områden föremål för tillståndsplikt.

Får man jaga med båge?

Jakt med pilbåge förbjöds i Sverige 1938 men föreslås åter bli tillåten. Förslaget just nu är att rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare ska bli tillåtet vilt för bågjakt.