:

Vad är Konkursrätt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Konkursrätt?
  2. Är på obestånd?
  3. Vad tillhör konkursboet?
  4. Vad krävs för att någon skall anses vara på obestånd?
  5. När anses ett företag vara på obestånd?
  6. Hur köper man ett konkursbo?
  7. Hur mycket tjänar konkursförvaltare?
  8. Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

Vad är Konkursrätt?

Ett tvångsförfarande där en gäldenärs samtliga tillgångar tas i anspråk för att betala dennes borgenärer. Konkursförvaltarens uppgift är att se till att fastställa vilka tillgångar och fordringar som egentligen finns, och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar. ...

Är på obestånd?

Det finns bara en grund för att försätta en gäldenär i konkurs och det är att gäldenären är på obestånd (insolvent). Med det menas att gäldenären inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter (1 kap. 2 § KonkL).

Vad tillhör konkursboet?

Ett konkursbo är de tillgångar som konkursförvaltaren tar över när en person eller ett företag försätts i konkurs. Det är inte möjligt att sälja eller ge bort egendom och inte heller betala skulder med pengar som tillhör konkursboet.

Vad krävs för att någon skall anses vara på obestånd?

Att en gäldenär är på obestånd innebär att han eller hon inte kan betala sina skulder. För att anses vara på obestånd skall det inte bara vara tillfälligt som gäldenären inte kan betala. Att gäldenärens skulder överstiger dennes tillgångar behöver inte i sig innebära att denne är på obestånd.

När anses ett företag vara på obestånd?

En persons eller företags oförmåga att kunna betala sina skulder. För att det ska räknas som obestånd ska den här oförmågan inte vara endast tillfällig.

Hur köper man ett konkursbo?

Konkursboet säljs alltid skuldfritt – det är tillgångarna man köper. Köparen har inte heller någon skyldighet gentemot medarbetarna som tidigare arbetade i företaget. Däremot ligger alla praktikaliteter, som registrering av immateriella rättigheter, på köparens ansvar. Tar man över hela verksamheten utgår ingen moms.

Hur mycket tjänar konkursförvaltare?

– Det är alltid vanskligt att svara på den här typen av frågor därför att vi inte för statistik, säger Magnus Westerström, också han på tillsynsmyndigheten. Arvodena sträcker sig från det minsta beloppet på 8.500 kronor till tiotals miljoner kronor.

Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

Tvisterna avgörs i tingsrätten och i många fall vinner staten. – Det är alltid vanskligt att svara på den här typen av frågor därför att vi inte för statistik, säger Magnus Westerström, också han på tillsynsmyndigheten. Arvodena sträcker sig från det minsta beloppet på 8.500 kronor till tiotals miljoner kronor.