:

Var står blodbussen?

Innehållsförteckning:

 1. Var står blodbussen?
 2. Vilka kan ge blod?
 3. Kan jag ge blod test?
 4. När tror du det kan vara bra att få blod från en blodbank?
 5. Var finns blodbussen i Göteborg?
 6. När kommer blodbussen till Södertälje?
 7. Hur gammal får man vara att lämna blod?
 8. Kan Covid 19 smitta via blod?
 9. Hur mycket är det i ett provrör för blod?
 10. Får man ge blod om man äter antidepressiva?
 11. När kommer blodbussen till Enköping?
 12. Får man lämna blod efter 65?
 13. Finns det en övre åldersgräns för att ge blod?
 14. Finns virus i blodet?
 15. Vad krävs för smitta och smittspridning?

Var står blodbussen?

Från och med 1 mars kan du som är blodgivare i Stockholm boka tid för blodgivning på blodcentralerna Odenplan, Hötorget och Skanstull. Sedan några månader sedan erbjuds tidsbokning även på blodbussarna. I din kallelse kommer det finnas en länk som leder dig rätt in till bokningen på 1177.

Vilka kan ge blod?

Då är chansen stor att du kan bli blodgivare.
 • Är 18-60 år (på vissa orter 18-65 år)
 • Är frisk.
 • Väger minst 50 kilo.
 • Har giltig ID-handling.
 • Förstår och talar svenska.
 • Har svenskt personnummer.

Kan jag ge blod test?

Att ge blod Tar ni några prover på mitt blod? Ja, för att det ska vara säkert för dig att ge blod och säkert för mottagaren att ta emot ditt blod. Vid provtagningen ser vi ditt blodvärde, hur mycket järn du har i kroppen och hur dina blodkroppar ser ut.

När tror du det kan vara bra att få blod från en blodbank?

Mest blod ges till patienter med kroniska sjukdomar och cancer. Blod behövs också exempelvis vid operationer, olyckor och förlossningar.

Var finns blodbussen i Göteborg?

Detta gäller för GeBlods enheter på Frölunda Torg och i Nordstan. För blodmobilen gäller fortsättningsvis drop-in. För att boka tid för blodgivning ringer du 031-15 90 -47 00 12. Tänk på att endast ge blod när du är fullt friskt och ta inte med familjemedlemmar och vänner som inte ska ge blod.

När kommer blodbussen till Södertälje?

I samråd med Södertälje kommun har det bestämts att blodbussen kommer att stå mitt i centrum, på Stortorget, varje onsdag mellan klockan 08.30 och 18.00. Blodbussen kommer att finnas på plats från och med onsdagen 24 juni. Blodcentralen i Stockholms län har fem mobila enheter.

Hur gammal får man vara att lämna blod?

Det här krävs för att bli blodgivare: Du ska vara mellan 18 och 60 år gammal.

Kan Covid 19 smitta via blod?

Nej. Enligt aktuell forskning finns inte anledning att testa blod från friska blodgivare för coronavirus. Luftvägsvirus smittar inte via blod, de behöver komma in i människan via luftvägarna. Det finns enligt senaste internationella uppdateringar inte något fall av transfusionsöverförd smitta av coronavirus i världen.

Hur mycket är det i ett provrör för blod?

Du lämnar upp till en milliliter blod vid ett blodprov från fingret. Blod från kapillärerna kan bara användas till vissa analyser.

Får man ge blod om man äter antidepressiva?

Många läkemedel i sig är inget hinder för att ge blod, men sjukdomen eller besvären som gör att du använder medicinen kan innebära att du inte får ge blod. Din blodcentral måste därför göra en individuell bedömning om det är lämpligt att du ger blod.

När kommer blodbussen till Enköping?

07.30-15.30 på Akademiska, blodtrailern besöker Coop i Enköping kl. 9.00-11.45 och 13.00-15.00.

Får man lämna blod efter 65?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska den som godkänns som blodgivare ha fyllt 18 år och ha god hälsa. Förstagångsgivare som är äldre än 60 år får godkännas efter att den ansvarige läkaren vid blodcentralen gjort en bedömning. Fortsatt blodgivning efter 65 år kräver ett årligt tillstånd från den ansvarige läkaren.

Finns det en övre åldersgräns för att ge blod?

Ja, för att det ska vara säkert för dig att ge blod och säkert för mottagaren att ta emot ditt blod.

Finns virus i blodet?

En fjärdedel av patienterna med virus i blodet avled, att jämföra med tre procent av dem utan. Att ha virus i blodet var betydligt vanligare hos personer över 60 år och förekomsten ökade med stigande ålder.

Vad krävs för smitta och smittspridning?

Smittvägar. Smittämnen, t ex bakterier från infekterade sår på händerna, som överförs via direktkontakt mellan smittkälla (infekterad person eller smittbärande frisk person) och mottaglig person. Smittämnen överförs från en person till en annan via händer, handskar, kläder, instrument, förorenade ytor eller liknande.