:

Hur många vårdcentraler finns i Västra Götaland?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många vårdcentraler finns i Västra Götaland?
 2. Vad betyder valfrihet?
 3. Vilka sjukhus ingår i VGR?
 4. Hur många vårdcentraler finns det i Göteborg?
 5. Vad menas med vårdval?
 6. Vad är en betalningsförbindelse?
 7. Vad är en Valfrihetsremiss?
 8. Vilken vårdcentral ska jag vända mig till?
 9. Vad gäller vårdgarantin?

Hur många vårdcentraler finns i Västra Götaland?

I Västra Götaland finns över 200 vårdcentraler varav drygt hälften drivs av Västra Götalandsregionen i förvaltningen Närhälsans regi.

Vad betyder valfrihet?

Valfriheten innebär fri etablering av utförare, att patienten kan välja och välja om utförare, samt att ersättningen till utföraren följer patientens val. Valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården kallas i regel för vårdval eller hälsoval.

Vilka sjukhus ingår i VGR?

Regionens sjukhus är organiserade i fyra sjukhusgrupper och fyra fristående sjukhus:
 • Sjukhusen i Väster (SIV) Alingsås lasarett. Angereds Närsjukhus. ...
 • NU-sjukvården. Brinkåsen (psykiatri) ...
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SU Högsbo. ...
 • Skaraborgs sjukhus. Kärnsjukhuset i Skövde. ...
 • Södra Älvsborgs sjukhus. SÄS Skene.

Hur många vårdcentraler finns det i Göteborg?

I Göteborgs kommun konkurrerar 64 vårdcentraler om invånarnas sjukdomar och i jakten på god vård tvingas patienterna hoppa runt bland vårdcentralerna.

Vad menas med vårdval?

Med vårdval har invånare möjlighet att välja mellan olika vårdgivare. Det innebär också att vårdgivare, som uppfyller vårdvalets villkor kan etablera sig fritt.

Vad är en betalningsförbindelse?

En betalningsförbindelse är ett avtal mellan ett försäkringsbolag och en vårdinrättning om att ersätta en dyr undersökning eller åtgärd, såsom magnetröntgen eller operation. Med betalningsförbindelsen kan du få ett ersättningsbeslut på förhand, varvid vårdinrättningen fakturerar åtgärden direkt av försäkringsbolaget.

Vad är en Valfrihetsremiss?

En remiss utfärdas (valfrihetsremiss) och godkänns av patientens hemlandsting. Remissen har till uppgift att överföra medicinsk information om bl a vårdbehovet och fungera som betalningsförbindelse för det remitterande landstinget.

Vilken vårdcentral ska jag vända mig till?

Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning, om du är osäker på när du ska söka vård. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. Du kan också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Vad gäller vårdgarantin?

Vårdgarantin. Den lagstadgades vårdgarantin. Vårdgarantin beskriver hur lång tid du som patient som längst ska behöva vänta på att få komma på besök, behandling eller operation i primär- och specialistvården. Den 1 januari 2019 förstärktes den lagstadgade vårdgarantin.