:

Varför omplacering hund?

Innehållsförteckning:

  1. Varför omplacering hund?
  2. Hur reagerar en hund på omplacering?

Varför omplacering hund?

Omplaceringshund är en hund som av olika anledningar behöver omplaceras från sitt tidigare hem. Vanliga anledningar till att en hund omplaceras är skilsmässa, bortgång eller förändrade arbetsförhållanden.

Hur reagerar en hund på omplacering?

Hur reagerar en hund vid omplacering? Varje hund är unik och reagerar olika på omplacering. Att komma till ett nytt hem kan jämföras med att flytta till ett nytt land där alla talar ett främmande språk. Hundens vardag och vanor förändras när den måste anpassa sig efter sin nya flock.