:

Hur många jobbar på Smurfit Kappa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många jobbar på Smurfit Kappa?
 2. Vad betyder Smurfit Kappa?
 3. Vem äger Smurfit Kappa?
 4. Vad luktar i Piteå?
 5. När byggdes Assi i Piteå?
 6. Vad är det som luktar på pappersbruk?
 7. Vad är det som luktar i Grums?
 8. Vem hade första telefonlinjen i Piteå och vart gick den?
 9. När brann Piteå?
 10. Vad luktar i Skutskär?
 11. Vilket luktar illa sulfit eller sulfat?
 12. När blev Piteå stad?
 13. När byggdes Piteå Stadshotell?
 14. Vem grundade Piteå?
 15. Varför luktar det illa vid pappersbruk?
 16. Varför stinker pappersbruk?
 17. Är Piteå känt för?
 18. När grundades Piteå stad?
 19. Vad betyder Piteå?

Hur många jobbar på Smurfit Kappa?

Smurfit Kappa Piteå är en stor arbetsplats med ca 510 anställda.

Vad betyder Smurfit Kappa?

Smurfit Kappa Group är en global förpackningstillverkare som verkar i 35 länder och med 46 000 anställda. Smurfit Kappa är det största företaget för förpackningar på den europeiska marknaden och det näst största på den globala marknaden.

Vem äger Smurfit Kappa?

2005 gick Jefferson Smurfit samman med Kappa Packaging – ett företag grundat 1974 med säte i Nederländerna och Europas största tillverkare av wellpapp och kartongförpackningar. Då bildades Smurfit Kappa.

Vad luktar i Piteå?

De senaste två veckorna har stanken från Smurfit Kappas fabrik i Piteå varit mer påtalig än vanligt vissa dagar. Anledningen är att fabriken tvingats till kortare stopp vilket gjort att när verksamheten ska igång igen blir det obalans och illaluktande gaser släpps ut.

När byggdes Assi i Piteå?

Bruket byggdes av statsägda Aktiebolaget Statens Skogsindustrier som en integrerad massa- och pappersfabrik och invigdes 1962.

Vad är det som luktar på pappersbruk?

Pappersbruk släpper ibland ut illaluktande gaser som påverkar omgivningen direkt. Lukten kommer ofta från H₂S som finns i brukets interna processvatten flöden. Dessutom orsakas lukt av bakterier som gror i det slutna cirkulerande processvattnet.

Vad är det som luktar i Grums?

Urinbrunn och tilloppsledningar är täta. Vissa säger att det luktar skit; andra att det luktar pengar. I själva verket är det lukten från svavelväte och ett antal organiska svavelföreningar som ibland ger en kännbar och typisk lukt på och kring pappersbruket här i Grums.

Vem hade första telefonlinjen i Piteå och vart gick den?

Patron Hedqvist anlade en telefonledning 1884 mellan sitt kontor i Öjebyn och sågverken i Bergsviken.

När brann Piteå?

Bränder och landhöjning Två gånger har Piteå brunnit ned: 1721 under Stora nordiska kriget och 1809 under Finska kriget. Båda gångerna var det ryska armékårer som ockuperade, plundrade och brände staden.

Vad luktar i Skutskär?

Lukten kommer av de svavelhaltiga gaserna i utsläppen från fabriken. Efter att nya strängare EU-regler trätt i kraft mot svavelhaltiga gaser som är försurande för sjöar och skogar har Skutskärs bruk investerat i en ny anläggning som ska minska utsläppen. En av följdeffekterna blir att lukten minskar.

Vilket luktar illa sulfit eller sulfat?

Skogsindustrins dofter har gett upphov till talesätten "Det luktar pengar", samt "Sulfit luktar skit, sulfat luktar mat, fast tvärtom". Talesätten beskriver den ökning av doftproblem som uppstod vid övergång från sulfit- till sulfatprocess, men att inte heller sulfitprocessen är luktfri.

När blev Piteå stad?

Piteå/Founded

När byggdes Piteå Stadshotell?

Arkitekt Viktor Åström fick i uppdrag att rita ett nytt förslag och detta byggdes upp av prima Grisbergsgranit och invigdes den 10 november 1906.

Vem grundade Piteå?

1335 omnämns Piteå för första gången i en skrift men det finns spår av bosättningar redan från 1000-talet. "en flod kallad pitu" i brevet från år 1335 klargör detta. Under 1400-talet blev Öjebyn Pite sockens centralort då kyrkan med all sannolikhet färdigställdes. Där grundlade Gustav II Adolf den nya staden 1621.

Varför luktar det illa vid pappersbruk?

Pappersbruk släpper ibland ut illaluktande gaser som påverkar omgivningen direkt. Lukten kommer ofta från H₂S som finns i brukets interna processvatten flöden.

Varför stinker pappersbruk?

Det som luktar är fiberslam från Grycksbo pappersbruk. Det är ett av de material som företaget Sita har använt i sluttäckningen - det vill säga för att bygga en kulle över de gamla deponihögarna för att hindra vattnet från att tränga ner i soporna och laka ur gifter.

Är Piteå känt för?

Piteå är en turist- och sommarstad som svarar för cirka hälften av sommarturismen i Norrbotten. I Piteå byggs just nu Europas största landbaserade vindkraftpark, Markbygden. Piteå är även känt för ortens dialekt, pitemål och för maträtten pitepalt.

När grundades Piteå stad?

Piteå/Founded

Vad betyder Piteå?

Det urgamla namnet på Piteälven var som tidigare skrivits Pita älv och Pitholm liksom Lillpite och stadsnamnet Piteå har samband med älvnamnet vilket är ett samiskt namn, oklart vad det betyder. 1543 fanns 23 hemman i byn. ... 1543 fanns det 17 hemman i byn.