:

Vad är straffet för grovt förtal?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är straffet för grovt förtal?
 2. Kan man förtala en juridisk person?
 3. Vad gäller som förtal?
 4. Kan jag stämma någon för förtal?
 5. Vad räknas som grovt förtal?
 6. Vad är skillnaden mellan förtal och grovt förtal?
 7. Vilka brott allmänt åtal?
 8. Är förtal ett brott?
 9. Kan man polisanmäla förtal?
 10. Får man inte förtal?
 11. Vad händer om man anmäler någon för förtal?
 12. Är det olagligt att hänga ut någon?
 13. Vilka brott hör under allmänt åtal?
 14. Vad betyder förtal och ärekränkning?
 15. Vad är skillnaden mellan enskilt och allmänt åtal?
 16. Vilka brott faller inte under allmänt åtal?
 17. Måste förtal vara en lögn?
 18. Måste förtal vara osant?
 19. Är det olagligt att förolämpa någon?
 20. Hur anmäler man någon för förtal?

Vad är straffet för grovt förtal?

Den som döms för grovt förtal kan få böter eller fängelse i upp till två år. Straffet för förolämpning är böter. Om förolämpningen bedöms som grov kan straffet bli böter eller fängelse i upp till sex månader.

Kan man förtala en juridisk person?

Förtal är ett brott som finns i brottsbalken. Det står i 5 kapitlet 1 §. Förtal är ett brott som bara kan begås mot fysiska personer. Juridiska personer, alltså företag och dylikt, kan inte drabbas av förtal.

Vad gäller som förtal?

Din fråga handlar om förtal. Förtal regleras i brottsbalken 5 kap. 1 §. Där föreskrivs det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal till böter.

Kan jag stämma någon för förtal?

Ärekränkningsbrotten, det vill säga förtal och förolämpning, är lite speciella brott eftersom de inte faller under allmänt åtal, som de flesta andra brott. ... Man kan driva saken i domstol som ett enskilt åtal, genom att stämma förövaren.

Vad räknas som grovt förtal?

Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal. ... Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år.

Vad är skillnaden mellan förtal och grovt förtal?

En uppgift kan utgöra förtal om den är ägnad att utsätta dig som uppgiften avser för andras missaktning. ... 2 § första stycket brottsbalken) följer att om brott som avses i 1 § är att anse som grovt döms för grovt förtal till böter eller fängelse i högst två år.

Vilka brott allmänt åtal?

Åtal[redigera | redigera wikitext]
 • förtal och grovt förtal,
 • förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,
 • förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller.

Är förtal ett brott?

I brottsbalken 5 kap. 1 § sägs att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning, döms för förtal. ... Brottet är fullbordat när uppgifter har kommit till tredje mans kännedom.

Kan man polisanmäla förtal?

Hon kan göra en anmälan genom att ringa 114 14 eller genom att besöka närmsta polisstation. Tänk på att det måste vara din dotter som lämnar in anmälan eftersom det är hon som är utsatt för förtalet.

Får man inte förtal?

Förtal är ett uppsåtligt brott och det innebär förenklat att en person ska göra något med flit. Utgångspunkten är att målsägande (den som har blivit utsatt för brottet) ska väcka åtal om förtal. I undantagsfall väcker åklagaren åtal om det är påkallat från allmän synpunkt (5 kap. 5 § BrB).

Vad händer om man anmäler någon för förtal?

Den person som anser sig ha blivit utsatt för förtal (målsägande) måste väcka ett enskilt åtal för förtal, vilket framgår av 5 kap. 5 § BrB. Utgångspunkten är att åklagaren inte väcker åtal för förtal, men i vissa fall kan åklagaren ändå väcka åtal.

Är det olagligt att hänga ut någon?

I brottsbalken (BrB) 5 kap. 1 § finns bestämmelsen om förtal. Den innebär att det kan vara brottsligt att peka ut någon som brottslig eller lämna en annan uppgit som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Vilka brott hör under allmänt åtal?

Detta betecknas allmänt åtal. De allra flesta brott faller under allmänt åtal. De enda undantagen är brott mot 5 kap. brottsbalken det vill säga ärekränkningsbrotten som i allmänhet inte faller under allmänt åtal utan initiativet ligger istället hos den som anser sig förolämpad eller förtalad.

Vad betyder förtal och ärekränkning?

1 § sägs att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning, döms för förtal.

Vad är skillnaden mellan enskilt och allmänt åtal?

Åtal som väcks av en enskild person, målsäganden, och inte av åklagare. Vissa brott, framförallt ärekränkningsbrott, får inte åtalas av en åklagare utan lov av den som brottet riktade sig mot. Även vid brott som faller under allmänt åtal kan enskilt åtal väckas om åklagaren beslutar att inte åtala.

Vilka brott faller inte under allmänt åtal?

Detta betecknas allmänt åtal. De allra flesta brott faller under allmänt åtal. De enda undantagen är brott mot 5 kap. brottsbalken det vill säga ärekränkningsbrotten som i allmänhet inte faller under allmänt åtal utan initiativet ligger istället hos den som anser sig förolämpad eller förtalad.

Måste förtal vara en lögn?

Förtal innebär spridning av uppgifter som kan utsätta personen det handlar om för missaktning hos andra. ... Det måste också vara försvarbart att lämna uppgiften, för att inte bli dömd för förtal. Detta innebär att även spridning av sanna uppgifter (dvs. ej endast lögner) kan utgöra förtal.

Måste förtal vara osant?

gälla allvarligare brottslighet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna. Det saknar betydelse om de negativa uttalanden är sanna. Sålunda kan det utgöra förtal trots att utsagorna är sanna.

Är det olagligt att förolämpa någon?

Förolämpning är i Sverige även ett brott enligt brottsbalkens 5 kap. 3 §. Brottet kan ge böter; om brottet anses grovt är maxstraffet 6 månaders fängelse.

Hur anmäler man någon för förtal?

För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Är det ett pågående brott, eller en akut situation, ring 112.