:

Vad kostar färdtjänst i Eskilstuna?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar färdtjänst i Eskilstuna?
  2. Vad kostar Sjukresa i Sörmland?
  3. Vad är särskild kollektivtrafik?
  4. Vad kostar en sjukresa?
  5. Vilka har rätt till sjukresor?
  6. Vem upphandlar färdtjänst?
  7. Vad gäller sjukresor?
  8. Hur långt får man åka med färdtjänst?
  9. Får man ta med hund i färdtjänst?

Vad kostar färdtjänst i Eskilstuna?

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Du reser vanligen med färdtjänst tillsammans med andra resenärer....Kostnader och egenavgifter.
Avgift
1-2 mil40 kronor*
2-3 mil50 kronor*
Resa över 3 mil40 kronor per påbörjad mil*
* Barn/ungdom upp till 19 år betalar halv avgift

Vad kostar Sjukresa i Sörmland?

Högkostnadsskyddet är 1 800 kronor. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. Högkostnadsskyddet registreras med automatik. Högkostnadsskyddet gäller bara inom Region Sörmland.

Vad är särskild kollektivtrafik?

Särskilda persontransporter är samlingsnamnet för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Syftet med dessa transporter är att resenärer med särskilda behov ska ha möjlighet att resa. Även lagen (2010:1065) om kollektivtrafik är av relevans för särskilda persontransporter, liksom en del andra regleringar.

Vad kostar en sjukresa?

En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand. Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg.

Vilka har rätt till sjukresor?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Vem upphandlar färdtjänst?

Kommunen upphandlar färdtjänst och skoltaxi, medan landstingen upphandlar sjuktransporter. Det är vanligt att taxiföretag tecknar avtal med privata och offentliga organisationer för att utföra uppdrag mer regelbundet.

Vad gäller sjukresor?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Hur långt får man åka med färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik. Din funktionsnedsättning ska finnas i mer än tre månader.

Får man ta med hund i färdtjänst?

Djur på färdtjänstresan Du får ta med dig hund, katt eller andra mindre sällskapsdjur i bur, utan extra avgift på färdtjänstresan. Det är viktigt att du talar om att du har med dig ett djur när du beställer resan så du inte får åka i samma fordon som någon som är allergisk.