:

Vad är typiskt för uppländska?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är typiskt för uppländska?
 2. Vad pratar man för dialekt i Uppsala?
 3. Har Uppsala en dialekt?
 4. Hur pratar man uppländska?
 5. Vad är typiskt för sveamål?
 6. Hur uppkom sveamål?
 7. Hur låter stockholmska?
 8. Hur pratar man i Norrland?
 9. Var talar man Sveamål?
 10. Vad är typiskt för de sydsvenska målen?
 11. Vad är typiskt för Sydsvenska?
 12. Vart pratas sveamål?
 13. Vart talas Sydsvenskan?
 14. Finns stockholmska?
 15. Hur pratar man i Södermalm?
 16. Hur pratar man i Norrbotten?
 17. Hur pratar man i Västerbotten?
 18. Var pratar man sydsvenska mål?
 19. Var pratar man Östsvenska mål?
 20. Vad är typiskt för Sveamål?

Vad är typiskt för uppländska?

Kännetecken. Uttalet av ä och e sammanfaller i större delen av landskapet till ett s.k. Stockholms-e, där skepp och läpp uttalas med samma vokalljud. Detta gäller inte framför r (är, ära, era, ferie, osv) där skillnaden bevaras.

Vad pratar man för dialekt i Uppsala?

Den uppländska dialekten är en samlingsbenämning på de folkmål som talas i landskapet Uppland. Uppland utgörs till största delen av hela Uppsala län och norra delen av Stockholms län.

Har Uppsala en dialekt?

Förr hade varje socken sin egen dialekt, i dag delar man upp Sveriges dialektområdena i sex delar med flytande gränser: götamål, sveamål (som Uppsala och Uppland tillhör), norrländska, sydsvenska, gotländska och östsvenska. Dialekten skiljer sig från standardspråket, eller det vi kallar rikssvenska.

Hur pratar man uppländska?

Talspråket i Attundaland utmärks av många ålderdomliga drag, bland annat uttalas k och g hårt, där standardsvenska istället har -j-uttal, i ord som till exempel höjd (eg. högd, av substantivet hög), varg och älg. Här säger man alltså [högd], [varg] och [äLg], till skillnad från standardsvenska [höjd], [varj] och [älj].

Vad är typiskt för sveamål?

Sveamål. Centrum för sveamålet är Uppland och därför kallas sveamål ibland för uppsvenska. I det här området skiljer sig dialekterna väldigt mycket åt men det de har gemensamt är att ä brukar uttalas med e, så det blir lepp (läpp) och kepp (käpp). I Stockholm pratar de som har riktigt tydlig dialekt med långa e.

Hur uppkom sveamål?

Ibland räknas även Värmlands dialekter dit. Sveamål har sitt centrum i Skåne men talas även i Blekinge, södra Halland samt södra Småland. ... Under en tid var Skåne danskt och då uttryckte sig skåningar på danska men sedan 1600-talet har svenska varit det gällande språket i Skåne.

Hur låter stockholmska?

Den stockholmska som talas av överklassen brukar framför allt förknippas med tre uttalsdrag: det nyss nämnda främre uttalet av sje-ljudet, ett mer främre och mer öppet långt a-ljud samt ”surrande” långa i– och y-ljud. ... Och främst hörs det hos talare ur övre medelklass och överklass.

Hur pratar man i Norrland?

Norrländska är ett samlingsbegrepp för dialekter som talas i landsdelen Norrland, som täcker cirka 60% av Sveriges landyta. De norrländska målen har en del gemensamma drag, bland annat är det många som har främre sje-ljud. Det är också vanligt att man sätter samman adjektiv och att vokalen på slutet tar bort.

Var talar man Sveamål?

Sveamål är ett samlingsnamn för ett stort antal och vitt skilda dialekter inom främst Svealand. Här ingår landskapen Södermanland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Närke, sydöstra Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Östergötland, nordöstra Småland och Öland.

Vad är typiskt för de sydsvenska målen?

Sydsvenska mål pratas i Skåne, Småland, Blekinge och södra Halland. Eftersom Skåne var danskt ända till 1658 har dialekten påverkats av danskan, en del ord påminner inte om svenskan alls. Potatis kan till exempel kallas pantofflor eller päror. Det som är mest känt för sydsvenska mål är deras skorrade r.

Vad är typiskt för Sydsvenska?

Några typiska drag för sydsvenska dialekter: R- uttalas långt bak i munnen, vid tungroten. ... A uttalas som ”aå” (ibland au), tak uttalas taåk. P, T, K i slutet av ord och mellan vokaler blir B, D, G.

Vart pratas sveamål?

Sveamål är ett samlingsnamn för ett stort antal och vitt skilda dialekter inom främst Svealand. Här ingår landskapen Södermanland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Närke, sydöstra Värmland, Gästrikland, Hälsingland, Östergötland, nordöstra Småland och Öland.

Vart talas Sydsvenskan?

Sydsvenska mål talas i södra Sverige, i Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland.

Finns stockholmska?

– Det finns inte en enda äkta stockholmska. Den kan snarare beskrivas som en smältdegel med influenser från när och fjärran och med stora variationer beroende på till exempel klass, kön och ålder, säger Jenny Öqvist, forskare på Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Hur pratar man i Södermalm?

Ekensnack. Ekensnack (på Söder känt som söderslang) är en sociolekt eller slang känd från bl. a. Anderssonskans Kalle och Biffen och Bananen.

Hur pratar man i Norrbotten?

Norrbotten är språkrikt. Här finns språken tornedalsfinska och samiska med sina dialekter. Bland de svenska dialekterna finns också många varianter men de är indelade i två grupper. Det finns de mer ”städade” dialekterna där orden är som lästa ur en bok men uttalade med speciellt kryddade ljud.

Hur pratar man i Västerbotten?

Skelleftemål[redigera | redigera wikitext] Skelleftemål eller skelleftebondska ("sje:letmɑ:Le", "sje:letbonnska" även "sjellet-" på dialekt) är en norrländsk dialekt som talas främst i norra Västerbotten och en variant av bondskan.

Var pratar man sydsvenska mål?

Det sydsvenska dialektområdet är det sydligaste inom Sveriges gränser och omfattar Skåne och Blekinge samt de sydligare delarna av Halland och Småland.

Var pratar man Östsvenska mål?

Svenska dialekter i Finland brukar kallas för östsvenska mål. Och hit hör också Estlandssvenska dialekter. En vanlig fråga i Sverige är om svenskan i Finland är ett eget språk, en dialekt eller till och med en brytning av svenskan?

Vad är typiskt för Sveamål?

Sveamål. Centrum för sveamålet är Uppland och därför kallas sveamål ibland för uppsvenska. I det här området skiljer sig dialekterna väldigt mycket åt men det de har gemensamt är att ä brukar uttalas med e, så det blir lepp (läpp) och kepp (käpp). I Stockholm pratar de som har riktigt tydlig dialekt med långa e.