:

Vilka städer ingår i Södermanland?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka städer ingår i Södermanland?
 2. I vilket landskap ligger Eskilstuna?
 3. Vilka tillhör region Sörmland?
 4. I vilket landskap ligger Gnesta?
 5. I vilket landskap ligger Nyköping?
 6. Vilket sjukhus tillhör Strängnäs?
 7. Vad odlas i Sörmland?
 8. I vilken kommun ligger Gnesta?

Vilka städer ingår i Södermanland?

Städer :
 • Eskilstuna stad.
 • Flens stad.
 • Katrineholms stad.
 • Mariefreds stad.
 • Nacka stad del av (Stockholms län)
 • Nyköpings stad.

I vilket landskap ligger Eskilstuna?

Eskilstuna
Eskilstuna
Tätort Centralort
LandskapSödermanland
LänSödermanlands län
KommunEskilstuna kommun

Vilka tillhör region Sörmland?

Region Sörmland
Region Sörmland
Region Sörmlands huvudkontor.
LandskapSödermanland
LänSödermanlands län
SjukvårdsregionSjukvårdsregion Mellansverige

I vilket landskap ligger Gnesta?

Gnesta
Gnesta
Tätort · Centralort
LandskapSödermanland
LänSödermanlands län
KommunGnesta kommun

I vilket landskap ligger Nyköping?

Nyköping
Nyköping
Tätort Centralort Residensstad
LandskapSödermanland
LänSödermanlands län
KommunNyköpings kommun

Vilket sjukhus tillhör Strängnäs?

Mälarsjukhuset i Eskilstuna Sjukhuset svarar för vård och behandling av i första hand boende inom den norra länsdelen (Eskilstuna och Strängnäs kommuner) med närmare 140 000 invånare. På Mälarsjukhuset bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk sjukvård, såväl akut som planerad.

Vad odlas i Sörmland?

Hektarskörden för höstvete har i länet ökat från 1 530 kg/ha till 5 750 kg/ha och för havre från 1 710 kg/ha till 4 390 kg/ha mellan åren 19. Motsvarande ökningar för hektarskördarna i riket som helhet är för höstvete från 2 240 kg/ha till 6 460 kg/ha, och för havre 1 780 kg/ha till 4 370 kg/ha.

I vilken kommun ligger Gnesta?

Gnesta Gnesta/Municipalities