:

Vad är barntandvård?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är barntandvård?
 2. Vad ingår i Fri tandvård?
 3. Är det gratis tandvård för barn?
 4. Vilken ålder börjar man gå till tandläkaren?
 5. Vad menas med allmänt tandvårdsbidrag?
 6. Hur ofta kallas barn till Folktandvården?
 7. Vem betalar tandvården?
 8. När infördes fri tandvård för barn?
 9. Måste man gå till tandläkaren som barn?
 10. Måste man gå till tandläkaren?
 11. Vad betyder FK ATB?
 12. Hur fungerar statligt tandvårdsstöd?
 13. När kallas barn till tandläkaren Skåne?
 14. Kan barn gå till privattandläkare?

Vad är barntandvård?

Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. De har också rätt att välja tandläkare för allmäntandvården. De barn och ungdomar som inte gör ett aktivt val, kallas av den vårdgivare som har områdesansvar.

Vad ingår i Fri tandvård?

Ungdomars tänder Från och med den 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all tandvård du behöver. Undantaget är rent estistisk tandvård, som till exempel tandblekning och tandreglering av estetiska skäl.

Är det gratis tandvård för barn?

Ersättningssystem för allmän barn- och ungdomstandvård Barn och ungdomar har avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Vårdgivare får betalt av regionen och tandvårdsenheten sköter utbetalningarna.

Vilken ålder börjar man gå till tandläkaren?

Ungefär vid tre års ålder kallas alla barn till en undersökning av tänderna. För de allra flesta barn är det första kontakten med tandvården. Förutom att kontrollera tänderna är målet med besöket också att göra barnen bekant med miljön och trygg med personalen.

Vad menas med allmänt tandvårdsbidrag?

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.

Hur ofta kallas barn till Folktandvården?

Barn som är listade hos oss erbjuds att komma på undersökning minst vartannat år. Det är barnets individuella behov som avgör hur ofta barnet ska komma till oss.

Vem betalar tandvården?

Du som är försäkrad i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region.

När infördes fri tandvård för barn?

Folktandvården – Sveriges största Folkhälsoaktör 1938 infördes Folktandvården, i första hand för barnen.

Måste man gå till tandläkaren som barn?

Det är gratis för barn att gå till tandläkaren. För ungdomar är det gratis till och med den sista december det år du fyller 23 år. Från och med den 1 januari det året du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all tandvård du behöver.

Måste man gå till tandläkaren?

Det är vanligen bara så kallade högriskpatienter som behöver på undersökning en gång per år, för de flesta med en normal tandhälsa är ett besök vartannat eller vart tredje år oftast tillräckligt.

Vad betyder FK ATB?

Allmänt tandvårdsbidrag Från det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag, ATB: Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.

Hur fungerar statligt tandvårdsstöd?

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att patienter som har höga tandvårdskostnader bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till dig som är vårdgivare.

När kallas barn till tandläkaren Skåne?

Som vårdnadshavare kan du välja tandvårdsmottagning åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Har du fyllt 18 år väljer du själv. Du får gratis tandvård till och med det år du fyller 23 år, hos Folktandvården och privata tandläkare som har avtal med Region Skåne.

Kan barn gå till privattandläkare?

Du har rätt att själv välja till vilken tandläkare ditt barn ska till; Folktandvården eller till en privat tandläkare. Det skiljer inget i pris då tandvård alltid är gratis för barn och ungdomar.