:

Hur många Erikshjälpen finns det i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många Erikshjälpen finns det i Sverige?
  2. Vem startade Erikshjälpen?
  3. Var lämnar man lump?

Hur många Erikshjälpen finns det i Sverige?

Erikshjälpen Second Hand är en second hand-rörelse med ett 60-tal butiker runt om i Sverige samt Norge som ger intäkter till barnrättsarbetet. I butikerna skapas arbetstillfällen och möjligheter för människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden till personlig utveckling.

Vem startade Erikshjälpen?

Erik Nilsson Erikshjälpen/Founders

Var lämnar man lump?

På Bunkeflo, Norra hamnen och Gastelyckans återvinningscentraler lämnas både hel och trasig textil i samma behållare. Sysav ansvarar för insamlingen. Materialet sorteras först för återbruk, och det som inte går att använda igen tas till materialåtervinning.