:

När går man till närakut?

Innehållsförteckning:

  1. När går man till närakut?
  2. Hur lång tid tar det på akuten?
  3. Hur länge är normalt att vänta på akuten?
  4. Hur många besöker akuten varje dag?
  5. Får anhöriga följa med till akuten?

När går man till närakut?

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel misstänkta frakturer, hjärnskakning, större sårskador, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

Hur lång tid tar det på akuten?

Väntetiden varierar stort mellan olika akutmottagningar. Hälften av besöken på landets akutmottagningar under 2019 varade mer än 3 timmar och 44 minuter (median för total vistelsetid). Det är en ökning med 5 minuter jämfört med 2018.

Hur länge är normalt att vänta på akuten?

Vi fann att minst 19 % av de patienter som söker akutmottagningen mellan kl 17-20 på vardagkvällar kan bedömas ha lindriga skador och sjukdomstillstånd som skulle kunna hanteras via primärvård eller telefonrådgivning.

Hur många besöker akuten varje dag?

Samtidigt som vistelsetiderna per besökakuten ökar minskar det totala antalet besök. Under år 2019 skedde knappt 1,9 miljoner besök vid akutmottagningarna av patienter 19 år eller äldre. Av dessa besök stod personer 80 år eller äldre för drygt 18,5 procent (knappt 348 000 besök).

Får anhöriga följa med till akuten?

Anhörig, närstående eller vän – regler för medföljande Det är inte tillåtet att följa med patienten till vården, just nu, som anhörig, närstående eller vän, på grund av smittorisken. Det gäller även för gravida och vid ultraljud. Patienten ska alltså komma ensam till sitt besök på sjukhuset.