:

Vilket nätområde?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket nätområde?
 2. Vad är ett nätområde?
 3. Vilket Nätavtal?
 4. Vilken Elnätsägare?
 5. Vilken Elnätsleverantör?
 6. Vilket elområde tillhör Gotland?
 7. Hur ser ett elnät ut?
 8. Hur får jag reda på mitt anläggnings id?
 9. Vilket elområde är Göteborg?
 10. Vilket elområde tillhör Stockholm?
 11. Hur fungerar svenska elnätet?
 12. Vad är Sveriges elnät?
 13. Vad är min anläggnings-id?
 14. Vad är mitt områdes-id?
 15. Vad är det svenska elnätet uppbyggt av?
 16. Hur styrs ett elnät?
 17. Vad är ett elnät?
 18. Vilken är den högsta Systemspänningen i Sverige?
 19. Hur vet jag mitt områdes id?
 20. Var hittar jag anläggnings-id el?

Vilket nätområde?

På sajten nätområden.se kan du kan lista alla nätområden i en kommun, avgöra vilket elområde ett lokalnät tillhör och ta reda på vem som är nätägare i ett lokalnät eller kommun.

Vad är ett nätområde?

Ett elnätsföretag per nätområde Elnätet är uppdelat i olika områden, nätområden. Det finns omkring 170 elnätsföretag i Sverige som ansvarar för sina nätområden och ser till att elen kommer hem till dig. I varje nätområde finns det bara ett företag som ansvarar för näten.

Vilket Nätavtal?

Varje gång man köper en ny bostad eller flyttar in så finns det ett existerande sk ”nätavtal” med det nätbolag som finns i området. De företag som har nätavtal kallas för ”nätbolag”, och till skillnad från de elbolag som förser konsumenter med sina elavtal så kan man inte välja bort sitt nätbolag.

Vilken Elnätsägare?

För att se vilket elområde din elanläggning tillhör (SE1, SE2, SE3 eller SE4) så kan du använda Svenska Kraftnäts karta över elområdena i Sverige. Genom den interaktiva kartan kan du även ta reda på vem som äger elnätet där du bor.

Vilken Elnätsleverantör?

Du kan alltid kolla med bostadsrättsföreningen vilket elnätsavtal som finns. Bor du i villa så kolla elfakturorna, där bör allt framgå. Kolla på kartan elnätskartan för att få en bättre anvisning. Fyll där i vilken kommun du bor i så får du se på kartan vilken elnätsleverantör du har.

Vilket elområde tillhör Gotland?

Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.

Hur ser ett elnät ut?

Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor- , riks- och lokalvägar. På stamnätet som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets ”motorvägar”.

Hur får jag reda på mitt anläggnings id?

Hur hittar jag mitt anläggnings-ID? Du hittar ditt anläggnings-ID på din elfaktura eller på din elmätare. Du kan också kontakta din hyresvärd, eller den du köpt din bostad av, eller fråga ditt elnätsbolag.

Vilket elområde är Göteborg?

Elområde 4 Om du vill läsa mer och jämföra avtalsformer, se alla våra elavtal här.

Vilket elområde tillhör Stockholm?

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden från norr till söder....Elområden i Sverige:
 • Luleå (SE1),
 • Sundsvall (SE2),
 • Stockholm (SE3),
 • Malmö (SE4)

Hur fungerar svenska elnätet?

Stamnätet är som stora kroppspulsådern i det svenska elnätet. Det transporterar enorma mängder el från kraftverken ut i landet genom långa ledningar där spänningen är så hög som 400 000 volt. Där stamnätet slutar transformeras elen ner till ca 100 000 volts spänning och leds vidare ut i regionnäten.

Vad är Sveriges elnät?

Sveriges elnät består av transmissionsnät och distributionsnät samt utlandsförbindelser. Om man jämför elnätet med bilvägar, så är transmissionsnätet motorvägarna för el och distributionsnätet elens landsvägar och gator. Elnätsföretagen har ensamrätt, så kallat monopol, på elnätet.

Vad är min anläggnings-id?

Anläggnings-id är en unik sifferkombination som identifierar ditt hushåll eller din lokal. Ditt anläggnings-id består av 18 siffror och ditt anläggnings-id hittar du på din faktura eller elskåpet som finns i din bostad.

Vad är mitt områdes-id?

Du hittar ditt anläggnings-ID på din faktura eller på din elmätare. Du kan också fråga din mäklare, din hyresvärd, eller ta hjälp av ditt elnätsbolag. Flyttar du till lägenhet behöver du veta ditt lägenhetsnummer innan du kontaktar elbolaget, för att de ska kunna ta reda på ditt anläggnings-ID.

Vad är det svenska elnätet uppbyggt av?

Sveriges elnät fungerar ungefär som ett vägnät som kopplar ihop alla delar av landet med varandra. Elnätet är utbyggt på tre olika nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät.

Hur styrs ett elnät?

I varje station i elnätet finns styrsystem som med hjälp av reläskydd övervakar elöverföringen och skyddar apparaterna. Via fjärrkommunikation med styrsystemen styrs elnätets eltransporter av personal i driftcentraler – en stor central för stamnätet, många mindre för regionnäten.

Vad är ett elnät?

Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor- , riks- och lokalvägar. På stamnätet som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets ”motorvägar”.

Vilken är den högsta Systemspänningen i Sverige?

ex. genom en elradiator, och då kan man få väldigt otäcka spänningar i ett 230V uttag - som högst systemspänningen som i Sverige är 400V.

Hur vet jag mitt områdes id?

Ett områdes-ID består av tre bokstäver och visar var i Sverige din anläggning finns, medan anläggnings-ID visar exakt var i detta område din anläggning ligger. Ditt områdes-ID hittar du på din faktura.

Var hittar jag anläggnings-id el?

Anläggnings-id är en unik sifferkombination som identifierar ditt hushåll eller din lokal. Ditt anläggnings-id består av 18 siffror och ditt anläggnings-id hittar du på din faktura eller elskåpet som finns i din bostad.