:

Hur länge gäller barnförsäkring Länsförsäkringar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge gäller barnförsäkring Länsförsäkringar?

Hur länge gäller barnförsäkring Länsförsäkringar?

Barnförsäkringsavtalet gäller ett år i taget. Det innebär att villkor och pris kan ändras vid huvudförfallodagen. Försäkringen förnyas automatiskt tills barnet blir 25 år om du inte säger upp avtalet.