:

Vad är Brandfönster?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Brandfönster?
 2. Vad är ett brandklassat fönster?
 3. Vad är Oklassade fönster?
 4. Vad avgör brandspridning inom byggnader?
 5. Vad är en Brandcellsgräns?
 6. Måste fönster vara öppningsbara?
 7. Hur nära får byggnader stå?
 8. Vad avgör hur höga Brandkraven är?
 9. Vad räknas som brandcell?
 10. Hur stor får en brandcell vara?
 11. Måste sovrummet ha ett fönster i en villa?
 12. Måste Källarfönster vara öppningsbara?
 13. Hur nära bostadshus får man bygga garage?
 14. Hur nära får man bygga mot grannen?
 15. Vad får man ha i trapphuset?
 16. Hur stor kan en brandcell vara?
 17. Hur stor får en sektion maximalt vara?

Vad är Brandfönster?

Brandfönster är eöppningsbart träaluminiumfönster med två karmar, som har fått brandklassificeringen EI15 eller EI30. ... Beslutet om CE-certifierade förutsätter att fönstret med karm får vara högst 1690 mm brett och 2390 mm högt (max 4m2). Karmdjupet får vara 130,150,1 mm.

Vad är ett brandklassat fönster?

Ett brandklassat fönster har egenskaper som bidrar till att stoppa eller hämma en brand, så att nödutgångar och utrymningsvägar hålls fria så länge som möjligt. Regelverket för var brandklassade behövs föreskrivs av Boverkets Byggregler (BBR).

Vad är Oklassade fönster?

Det skyddsavstånd som bör uppnås mellan oklassade fönster kan mätas från den del av fönstret som kan förväntas gå sönder vid en brand, vilket normalt är glasytan för fönster som inte är öppningsbara. För öppningsbara fönster bör avståndet mätas från öppningens kant.

Vad avgör brandspridning inom byggnader?

Allmänt. Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61. I korthet innebär det att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg.

Vad är en Brandcellsgräns?

Om brandcellen innefattar mer än 2 plan, ska den vara sprinklad (såvida det inte är ett trapphus eller hisschakt). En brandcellsgräns är m.a.o. en vägg, ett tak eller ett golv som ingår i en brandcellsomslutning och syftar till att begränsa brand- och rökgasspridning.

Måste fönster vara öppningsbara?

Det finns ingen lag som säger att köksfönstret måste kunna öppnas och ett öppningsbart fönster kan även låsas. Däremot finns lag på att varje rum ska ha fönster förutsatt att det är en bostad på över 35 kvadratmeter.

Hur nära får byggnader stå?

Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61. I korthet innebär det att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg.

Vad avgör hur höga Brandkraven är?

Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet. Boverkets regler om brandskydd är inte retroaktiva, så du behöver inte ändra din byggnad om vi ändrar reglerna. Men vissa andra regler kan du behöva anpassa dig till retroaktivt.

Vad räknas som brandcell?

I Boverkets byggregler, BBR, definieras vad en brandcell är: "Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.

Hur stor får en brandcell vara?

Krav finns på maximalt storlek på brandceller (20 m2 beroende på Vk och Byggnadsklass), där indelning inte krävs av andra skäl. Utöver detta ställs krav på maximal volym i brandcellerna.

Måste sovrummet ha ett fönster i en villa?

I Boverkets byggregler BBR står det i sammanfattning såhär: 6:253 rum för bla. sömn och vila skall ha möjlighet till forcerad ventilation eller vädring. ... Alltså blir slutledningen att ja, sovrum måste förses med fönster och att man helst ska kunna öppna för att vädra.

Måste Källarfönster vara öppningsbara?

Det finns ingen lag som säger att köksfönstret måste kunna öppnas och ett öppningsbart fönster kan även låsas. Däremot finns lag på att varje rum ska ha fönster förutsatt att det är en bostad på över 35 kvadratmeter.

Hur nära bostadshus får man bygga garage?

Det går bra att bygga ett garage på högst 25kvm utan bygglov, om garaget inte står närmre än 4,5 från ditt hus eller tomtgräns.

Hur nära får man bygga mot grannen?

Medgivande för bygge nära tomtgräns När du vill bygga något närmare än 4.5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om det vill bygga inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar.

Vad får man ha i trapphuset?

Rullatorer, elrullstolar och vanliga rullstolar kan stå i trapphuset om de inte står i vägen. Även barnvagnschassier och postboxar kan stå i trapphus om de inte utgör ett hinder för vägen ut. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

Hur stor kan en brandcell vara?

Fyra av varandra oberoende utrymningsvägar krävs för samlingslokaler. Den största tillåtna arean på en brandcell är 1250 m2. Brandceller får generellt inte omfatta mer än två våningsplan. Undantag finns för trapphus, vissa bostäder m.m.

Hur stor får en sektion maximalt vara?

Om byggnaden förses med automatisk vattensprinkleranläggning kan sektioner utföras med obegränsad storlek. Brandgasventilation anges inte som lösning i förenklad dimensionering. Sektionering kan ske för att begränsa brandens storlek inom en byggnad av rena egendoms eller samhällsekonomiska skäl.