:

Varför försäkringsmäklare?

Innehållsförteckning:

 1. Varför försäkringsmäklare?
 2. Vilken försäkring enskild firma?
 3. Kan försäkringsbolag polisanmäla?
 4. Vad krävs för att förmedla försäkringar?
 5. Vad är Nettopremie?
 6. Vilken försäkring skall jag ha som företagare?
 7. Vad kostar det att försäkra en butik?
 8. Vilka försäkringar behöver ett aktiebolag?
 9. Kan försäkringsbolag kräva kvitto?
 10. Vad gör en försäkringsförmedlare?
 11. Vad krävs för att bli försäkringsrådgivare?
 12. Vad är god Försäkringsdistributionssed?
 13. Hur mycket kostar en företagsförsäkring?
 14. Vad kostar försäkring aktiebolag?

Varför försäkringsmäklare?

Försäkringsmäklaren analyserar, bedömer samt vid behov konkurrensutsätter sina kunders försäkringar. När du har ett fortlöpande avtal med försäkringsmäklaren, sköter mäklaren dina dagliga löpande försäkringsärenden, rapporterar om hur ärenden framskrider och försäkrar att din verksamhet alltid är korrekt försäkrad.

Vilken försäkring enskild firma?

Måste man teckna försäkring när man ska starta egen firma? Nej, det är inget måste att teckna några försäkringar, men i många fall är det smart att förebygga eventuella oförutsedda händelser som kan påverka din verksamhet i företaget. Din vanliga hemförsäkring gäller nämligen inte i din enskilda firma.

Kan försäkringsbolag polisanmäla?

Polisanmälan och skadeanmälan Skadan ska polisanmälas (här kan du anmäla parkeringsskada digitalt hos polisen) och dessutom ska du göra en skadeanmälan enligt följande: Motorfordon med vagnskadegaranti: Om ditt fordon har vagnskadegaranti ska du anmäla skadan till det försäkringsbolag som har vagnskadegarantin.

Vad krävs för att förmedla försäkringar?

Du som arbetar med att förmedla försäkringar ska ansöka om tillstånd att bedriva försäkringsdistribution hos Finansinspektionen. Därefter måste du registrera dig hos Bolagsverket. Om du är knuten till ett försäkringsbolag (anknuten försäkringsförmedlare) behöver du inget tillstånd.

Vad är Nettopremie?

Som alternativ till provisionsbaserad ersättning kan förmedlaren i vissa fall debitera kunden ett överenskommet arvode separat för sina tjänster. I dessa fall aviserar försäkringsbolaget försäkringen med nettopremie.

Vilken försäkring skall jag ha som företagare?

Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Vad kostar det att försäkra en butik?

Genomsnittlig försäkringspremie i Sveriges län
LänHelSnittpris
KALMAR4 797 kr3 653 kr
KRONOBERG5 569 kr4 029 kr
SKÅNE5 769 kr4 469 kr
STOCKHOLM7 421 kr5 574 kr

Vilka försäkringar behöver ett aktiebolag?

vara ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Sen är även var och en av de försäkringarna anpassade utifrån hur stort ditt företag är, vilken bransch ni är verksamma inom och vad ni äger för saker. Man kan säga att det finns lika många kombinationer av företagsförsäkringar som det finns företag.

Kan försäkringsbolag kräva kvitto?

Frågor & svar Kan försäkringsbolaget kräva att få se originalkvitto? Nej - men har du kvittot kvar är det naturligtvis bra. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du hade föremålet. Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning.

Vad gör en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare kan arbeta som sak- och/eller livförsäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar för flera försäkringsbolag. ... En förmedlare som är en anknuten försäkringsförmedlare, förmedlar bara en eller flera försäkringar för ett försäkringsbolags räkning.

Vad krävs för att bli försäkringsrådgivare?

Försäkringsrådgivare/ Skadereglerare/ Riskbedömare är en yrkeshögskoleutbildning (YH) som anordnas i samverkan med försäkringsbranschen och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en yrkeshögskoleexamen.

Vad är god Försäkringsdistributionssed?

1 § En försäkringsdistributör ska bedriva sin verksamhet enligt god försäkringsdistributionssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen. ... Försäkringsdistributören ska anpassa sin rådgivning efter kundens önskemål och behov samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.

Hur mycket kostar en företagsförsäkring?

Att småföretagare väljer bort viktiga försäkringar säger en del om företagarklimatet. Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice företag på Trygg-Hansa uppskattar mellan tummen och pekfingret att en liten företagare som väljer att teckna enbart en ansvarsförsäkring får en kostnad på cirka 1 500 kr per år.

Vad kostar försäkring aktiebolag?

Så mycket kostar försäkringsavtalet per anställd
FörsäkringMånadslön 20 000 kronor / årslön 240 000 kronorMånadslön 30 000 kronor / årslön 360 000 kronor
Försäkring om avgångsbidrag, AGB360 kr536 kr
Omställningsstöd3 kr5 kr
Kostnad per år:11 904- 12 624 kronor17 8 kronor