:

Vem är grundskolechef i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är grundskolechef i Stockholm?
 2. Vad är utbildningsförvaltningen?
 3. Vilken förvaltning tillhör förskola?
 4. Är utbildningsförvaltningen en myndighet?
 5. Vad gör en grundskolechef?
 6. Är skolan omsorg?
 7. Vad tjänar en Grundskolerektor?
 8. Vad gör en gymnasiechef?
 9. Vad kostar det att ha barn i skolan?
 10. Kan skolan kräva matsäck?
 11. Vad tjänar man som rektor?
 12. Vad tjänar en rektor i Växjö kommun?
 13. Vad tjänar en gymnasiechef?

Vem är grundskolechef i Stockholm?

Carina Hallqvist, grundskolechef, grundskoleavdelningen, utbildningsförvaltningen berättar om samverkan mellan skola och socialtjänst samt andra aktörer (se bilaga).

Vad är utbildningsförvaltningen?

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår fritidsgårdsverksamhet, kulturskola och skolbiblioteksforum.

Vilken förvaltning tillhör förskola?

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och i skollagen.

Är utbildningsförvaltningen en myndighet?

Vi är en myndighet och när du till exempel söker förskola, grundskola eller gymnasium, samt fritidshem och annan verksamhet vi ansvarar för, krävs att vi är säkra på att beslut fattas på en rättssäker grund.

Vad gör en grundskolechef?

- Mitt uppdrag handlar bland annat om att ge alla barn samma förutsättningar oavsett i vilken av våra skolor de är elever, säger Cecilia. ... - Vi behöver prata mer om hur vi bemöter elever och föräldrar och hur vi hanterar olika situationer som kan uppstå.

Är skolan omsorg?

Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. ... I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem.

Vad tjänar en Grundskolerektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vad gör en gymnasiechef?

I fokus för uppdraget för gymnasiechefen ligger verksamhetens pedagogiska utveckling och ytterst att verkställa målen i läroplan, skollag, nationella styrdokument och kommunala beslut. Gymnasiechefens huvuduppgifter är att: Leda den pedagogiska utvecklingen tillsammans med gymnasiets rektorer.

Vad kostar det att ha barn i skolan?

Skolan ska som huvudregel vara fri från avgifter, men det finns undantag. Till exempel får det förekomma enstaka inslag som medför en obetydlig kostnad för eleverna.

Kan skolan kräva matsäck?

Skolan kan inte kräva att föräldrar ska skicka med matsäck till skolutflykten. ... Även att skollagen är tydlig så inträffar det fall då och då, där skolor agerat i gråzonen. Det kan till exempel vara att barnen fått ta med sig matsäck hemifrån när klassen ger sig ut på utflykt.

Vad tjänar man som rektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vad tjänar en rektor i Växjö kommun?

Här är senaste lönelistorna från 2021 med Lärarförbundets lönestatistik!...Medellön för lärare per yrkesgrupp.
YrkesgruppMedellön 2020
Lärare praktiska/estetiska ämnen37 785
Rektor52 159
Biträdande rektor48 339
Rektor förskola50 037

Vad tjänar en gymnasiechef?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201749 400 kronor55 600 kronor
201856 300 kronor60 200 kronor
201959 800 kronor61 400 kronor
202062 500 kronor63 000 kronor