:

Vad menas med utbildningsnivå?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med utbildningsnivå?

Vad menas med utbildningsnivå?

Klasser för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån. Anmärkning 1: för att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta avläggande av en utbildning på lägre utbildningsnivå.