:

Hur snabbt blir det vattenskada?

Innehållsförteckning:

 1. Hur snabbt blir det vattenskada?
 2. Hur snabbt blir det svartmögel?
 3. Hur fixar man vattenskada?
 4. Hur snabbt uppstår mögel?
 5. Kan svartmögel försvinna?
 6. Vad ska man göra när man tappat mobilen i vatten?
 7. Vad ska man göra om man tappar mobilen i vattnet?

Hur snabbt blir det vattenskada?

Hur lång tid tar det att åtgärda en vattenskada? Det varierar. Det vanligaste är mellan 4–8 veckor, räknat från att vi ställer dit avfuktaren. Får jag en annan lägenhet under tiden ni åtgärdar skadan?

Hur snabbt blir det svartmögel?

Om rätt förhållanden uppstår kan mögelsvampar växa mycket snabbt och inom bara ett par dagar ge omfattande skador. Mögelsvampar förökar sig med hjälp av sporer och hyffragment. Sporer och hyffragment finns alltid i luften men de högsta halterna finns under sensommar och tidig höst.

Hur fixar man vattenskada?

Så här går processen till
 1. Skadebesiktning. Vi hjälper till att ta reda på skadeorsaken och omfattningen av skadan så rätt åtgärder kan vidtas. ...
 2. Fuktmätning. I vissa fall krävs en noggrann fuktmätning. ...
 3. Avfuktning. Om en vattenskada upptäcks gör vi en bedömning av skadans omfattning och vilken torkinsats som behövs.

Hur snabbt uppstår mögel?

Om mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det bildas mögel och ibland kan det även bildas mögelgifter, så kallade mykotoxiner. Mögelsvampar är mikroorganismer som växer med trådliknande hyfer som tillsammans bildar ett mycel. Mycelet kan ofta ses som vita luddiga mer eller mindre stora prickar.

Kan svartmögel försvinna?

Klorin och andra vanliga rengöringsmedel kan se ut att få bort möglet, men de dödar bara den mikrobiella växten medan celler och sporer som redan bildats finns kvar. Ett mindre svartmögelangrepp på exempelvis en målad fasad kan däremot gå att tvätta bort med vanlig såpa om möglet inte har trängt igenom färgytan.

Vad ska man göra när man tappat mobilen i vatten?

Följande tips gäller för samtliga telefoner, iPhone och Android inräknat.
 1. Stäng av telefonen. Börja alltid med att stänga av telefonen om den fortfarande är på. ...
 2. Ta ut batteriet ur enheten. ...
 3. Blås telefonen torr. ...
 4. Placera telefonen i en påse med ris. ...
 5. Lämna in telefonen till en reparatör.

Vad ska man göra om man tappar mobilen i vattnet?

Torka ut din mobil med okokt ris. För att få fukt ur mobilens inre behöver du ett torkmedel. Placera mobilen i en skål fylld med okokt ris och låt den ligga i cirka 48 timmar. Riset absorberar fukten effektivt. De flesta av oss har lite okokt ris i skafferiet (det är inte heller så svårt att få tag på om man är utan).