:

Hur stor är Pålsjö skog?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor är Pålsjö skog?

Hur stor är Pålsjö skog?

Skogen har en yta på cirka 70 hektar och sträcker sig från stadsdelen Tågaborgs nordligaste bebyggelse till Pålsjö gårds marker strax söder om Mariastaden. I väster avgränsas skogen av Pålsjö slotts område, samt ett söder därom liggande villaområde från 1910-talet.