:

Hur får man en slät vägg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man en slät vägg?
 2. Hur tjockt kan man spackla vägg?
 3. Kan man tapetsera på en målad vägg?
 4. Vilket spackel till betongvägg?
 5. Vad ska jag tänka på när jag spacklar?
 6. Hur man spacklar en gipsvägg?
 7. Kan man tapetsera på målad betongvägg?
 8. Kan man tapetsera på Spacklad vägg?
 9. Hur jämnar man ut en vägg?

Hur får man en slät vägg?

Vill du en slät vägg: bredspackla. Använd en riktigt bred spackel, träna in tekniken ordentligt innan du börjar. Och använd mycket spackel, mycket mer än du kan föreställa dig.

Hur tjockt kan man spackla vägg?

Med spackel kan du bara lägga på några millimeter tjockt lager. Lägger du på ett tjockare lager kommer materialet att krympa när det torkar. Och så måste du efterspackla. De problemen slipper du med gipsputs, som kan spacklas på väggen i upp till 5 cm tjocka lager, utan att krympa.

Kan man tapetsera på en målad vägg?

DET ÄR MÅLADE VÄGGAR IDAG. ÄR DET BARA ATT TAPETSERA? Är det en matt enfärgad målarfärg går det bra att tapetsera direkt på. Är det däremot en glansigare färg kan man behöva matta av ytan genom att slipa ner den med ett sandpapper och grunda den med en grundfärg anpassad för vägg.

Vilket spackel till betongvägg?

Grovspackel är ett grovgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för lagning och spackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Grovspackel har mycket god fyllnadsförmåga.

Vad ska jag tänka på när jag spacklar?

Spackla tapetserad vägg
 1. Stålskrapa 50 mm.
 2. Brytbladskniv Stor, 1-blad.
 3. Bredspackel 200 mm.
 4. Mikrofiberduk Grov.

Hur man spacklar en gipsvägg?

Spackla gipsväggar – steg för steg
 1. Kontrollera att alla skruvar är ordentligt indragna. ...
 2. Spackla först skarvarna. ...
 3. Jämna ut spacklet längst med skarven med en spackelspade.
 4. Spackla alla skruvhål och andra ojämnheter. ...
 5. Slipa de spacklade ytorna noggrant. ...
 6. Täck skarvarna med skarvremsor.

Kan man tapetsera på målad betongvägg?

Om du tänker tapetserabetong eller gips måste alla hål och skarvar spacklas och hela ytan ska förlimmas eller grundmålas. När hela ytan är hel, ren och eventuellt förlimmad eller grundmålad ska väggen kontrolleras en sista gång.

Kan man tapetsera på Spacklad vägg?

Spackla ojämnheter och skarvar. Bredspackla och slipa hela ytan. Damma av och förlimma. (Att förlimma innebär att du använder tapetlim på väggen som du sedan låter torka innan du tapetserar).

Hur jämnar man ut en vägg?

Svar: Du ska putsa upp hålet med gipsputs. Vanligt puts är svårt att få att fästa ordentligt, särskilt när du ska jämna till en så stor nivåskillnad. Gipsputs är enkelt att dra på i tjocka lager på upp mot 5 cm, och det sjunker inte ihop lika mycket som vanligt puts.