:

Vad betyder Aitik?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Aitik?
 2. Vilka mineraler bryter Boliden?
 3. Vad finns i Boliden?
 4. Vilka metaller utvinns i renströmsgruvan?
 5. Hur djup är Aitik gruvan?
 6. Hur stor är gruvan i Gällivare?
 7. Vad är Boliden känt för?
 8. Hur mycket silver producerar Boliden?
 9. Vad heter Bolidens vd?
 10. Finns det några gruvor i Sverige vilka metaller utvinns där?
 11. Vilka metaller utvinns i Garpenberg?
 12. När startade Aitik?
 13. Vem äger Aitik?
 14. Hur stor är gruvan i Kiruna?
 15. Hur stor är Aitikgruvan?
 16. När grundades Boliden?
 17. Vad bryter man i Garpenberg?
 18. Hur mycket guld producerar Boliden?
 19. Var förr i silver?
 20. Varför heter Boliden?

Vad betyder Aitik?

Aitik, strax söder om Gällivare i Norrbotten, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver. Arbetet i Aitik sker med några av världens största maskiner. ... Med nästan 800 anställda är Aitik den största privata arbetsgivaren i Gällivare kommun.

Vilka mineraler bryter Boliden?

Boliden bryter och förädlar vi både bas- och ädelmetaller. Våra huvudprodukter är zink, koppar, bly, nickel, guld och silver.

Vad finns i Boliden?

Vi är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller – från brytning av malm (mineraler) till produktion och leverans av högkvalitativ metall till Industrin.

Vilka metaller utvinns i renströmsgruvan?

Renström i Bolidenområdet är Sveriges djupaste gruva, i januari 2019 passerades ett djup på 1500 meter. Det motsvarar drygt fyra Eiffeltorn staplade på varandra. I gruvan, som öppnades 1952, bryts komplexmalm innehållandes zink, koppar, bly, guld och silver.

Hur djup är Aitik gruvan?

aitik, strax söder om gällivare, är Dagbrottet är hittills cirka 3,5 km långt, 1,1 km brett och 450 meter djupt.

Hur stor är gruvan i Gällivare?

Som sådant heter det Aitik, gruva och anrikning (A2085) och är det ytmässigt största i Sverige med en landareal om 2 831 hektar.

Vad är Boliden känt för?

Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning.

Hur mycket silver producerar Boliden?

Totalt producerar vi omkring 450 000 kilo silver om året.

Vad heter Bolidens vd?

Mikael Staffas De senaste tio åren på Boliden, sedan 2018 som vd.

Finns det några gruvor i Sverige vilka metaller utvinns där?

Det rör sig framför allt om traditionell brytning av järn och basmetaller (främst koppar, zink, nickel och bly), men också om utvinning av ädelmetaller och sällsynta jordartsmetaller.

Vilka metaller utvinns i Garpenberg?

Garpenberg i Hedemora kommun är en av världens mest moderna gruvor. Det är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.

När startade Aitik?

Ca 1930 började mineralfyndigheter hittas i närheten av vad som idag är Aitikgruvan.

Vem äger Aitik?

Boliden äger och driver även dagbrottet Aitik koppargruva utanför Gällivare som är en av Europas största.

Hur stor är gruvan i Kiruna?

1 365 meter Den nya huvudnivån på 1 365 meters djup blev fullt utbyggd 2017, och beräknades trygga malmbrytningen för ytterligare tjugo år framåt. Gruvan har ca 80-90 mil väg och sträcker sig 4 kilometer från norr till söder. Djupaste delen av gruvan är nu på 1600 meters nivå.

Hur stor är Aitikgruvan?

aitik, strax söder om gällivare, är Fyndig heten består av kopparkis som innehåller koppar, guld och silver. Varje år bryts och anrikas drygt 40 miljo ner ton malm. Dagbrottet är hittills cirka 3,5 km långt, 1,1 km brett och 450 meter djupt.

När grundades Boliden?

1931, Boliden, Sverige Boliden AB/Founded

Vad bryter man i Garpenberg?

Garpenberg i Hedemora kommun är en av världens mest moderna gruvor. Det är också Sveriges äldsta gruvområde som fortfarande är i drift. Här bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.

Hur mycket guld producerar Boliden?

Bolidens guldproduktion Vi producerar närmare 18 000 kilo guld varje år. Av det kommer cirka 5000 kg från återvinning av elektronikskrot, resten från våra egna och externa gruvor.

Var förr i silver?

I Norden kom silvret i bruk under första århundradet e.Kr. Endast en i Sverige funnen svärdsdoppsko är något äldre. Mycket silver kom till de nordiska länderna under 100- och 200-talen e.Kr. i form av romerska mynt, så kallade denarer.

Varför heter Boliden?

Ett feltryck på Generalstabskartan gjorde att namnet på gruvan, och därmed också på gruvföretaget och orten, blev Boliden och inte Bjurliden, vilket var namnet på hemmanet där fyndigheten hittades. ... Boliden är den enda serviceorten i Skellefteå som inte varit egen kommun.