:

Måste en EPA vara automat?

Innehållsförteckning:

  1. Måste en EPA vara automat?
  2. Måste Epor ha dragkrok?

Måste en EPA vara automat?

Uppmätt maximal körhastighet får uppgå till högst 30 kilometer i timmen + 10 procent. För att kunna åstadkomma detta måste som regel de högsta växlarna spärras och/eller en extra nedväxlingsanordning monteras mellan växellåda och drivhjul. Automatlåda får inte spärras. Då måste en extra nedväxlingsanordning monteras.

Måste Epor ha dragkrok?

Någon form av draganordning krävs på en A-traktor. Det kan vara en krok, kula, bygel, jordbruksdrag eller anordning för påhängsvagn. A-traktorn ska även i övrigt vara lämpat som dragfordon. Avgasrör ska vara riktat så att avgaserna leds upp alternativt bakåt eller åt fordonets vänstra sida.