:

Hur funkar en fläktkonvektor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar en fläktkonvektor?
  2. Vad är frikyla i en bergvärmepump?

Hur funkar en fläktkonvektor?

En fläktkonvektor är en vattenburen radiator med en fläkt som kan avge värme eller kyla. Värmen/kylan som alstras blåses ut med hjälp av en fläkt och sprids i huset. Med en mer öppen planlösning kan den varma/kalla luften cirkulera fritt och därmed nå en större yta.

Vad är frikyla i en bergvärmepump?

Frikyla, eller så kallad passiv kyla, utvinns nära nog gratis genom att låta bergvärmepumpen pumpa upp kyla ur berggrunden och sprida ut den i villan via en fläktkonvektor på väggen eller i taket.