:

Vad kan man förvara i garaget?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man förvara i garaget?
  2. Vad finns i förråd?
  3. Hur mycket bensin får man förvara i garaget?
  4. Har förråd?
  5. Hur förvara saker på vinden?
  6. Hur mycket bensin får man förvara i ett garage?
  7. Hur många liter diesel får man ha hemma?

Vad kan man förvara i garaget?

Enligt Räddningstjänsten Syds rekommendationer får man utöver bil/fordon förvara i garaget följande: Tillbehör till bilen såsom en omgång däck på fälg, takbox, hink med bilschampo och en reservdunk med max 5 liter bensin/diesel (som ska förvaras i bilen). Garaget får INTE nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt.

Vad finns i förråd?

I ett förråd förvarar man saker som inte behövs ofta, och därför inte behöver stå framme. I Sverige finns det på vissa orter stora anläggningar med förråd som går att hyra. Denna företeelse kallas selfstorage. De vanligaste förråden är källar- och vindsförråd i lägenhetshus, och även garage brukar fungera som förråd.

Hur mycket bensin får man förvara i garaget?

Du får förvara högst två gasolbehållare större än 15 liter, brandfarliga vätskor, sprayburkar och två behållare med annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen, i ditt garage om det är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.

Har förråd?

HAR JAG RÄTT TILL ETT FÖRRÅD, OCH HUR STORT SKA DET I SÅ FALL VARA? – Hyreslagen anger att det ska finnas tillgång till förrådsutrymmen. Rättesnöret är att varje person i bostaden ska ha minst en kvadratmeter till långtidsförvaring. Oavsett lägenhetens storlek kan du inte kräva ett större förråd än sex kvadratmeter.

Hur förvara saker på vinden?

Kombinera gärna hyllorna med en större byrå med många lådor för förvaring av mindre saker! Tänk också på att även om du isolerat din vind kan det vara bra att förvara vissa saker i plastlådor med tättslutande lock. Det gäller framför allt kläder, viktiga papper och elektronikutrustning.

Hur mycket bensin får man förvara i ett garage?

Du får förvara högst två gasolbehållare större än 15 liter, brandfarliga vätskor, sprayburkar och två behållare med annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen, i ditt garage om det är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.

Hur många liter diesel får man ha hemma?

Hemma får man, sammanlagt av alla fyra klasserna, förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom får man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärm ning och elproduktion, dock inte i själva bostaden.