:

Vad är en okulär kontroll?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en okulär kontroll?
  2. Vad betyder visuell kontroll?
  3. Vad ska man tänka på vid husbesiktning?
  4. Vad görs när man besiktigar ett hus?
  5. Vad måste man tänka på slutbesiktning?
  6. Måste man besiktiga ett hus?

Vad är en okulär kontroll?

I avtalet mellan köparna och besiktningsmannen om överlåtelsebesiktningen angavs att besiktningen skulle vara ”okulär”. Enligt besiktningsmannen innebär ordet ”okulär” att besiktningsmannen inte ska använda verktyg eller hjälpmedel vid genomförandet av besiktningen.

Vad betyder visuell kontroll?

Det kan låta enkelt att man med eller utan hjälpmedel tittar på objektet, men det krävs både utbildning och erfarenhet för att veta vad man ska syna och på vilket sätt. Genom visuell kontroll letar man efter exempelvis; läckage, defekter, deformationer och brister i sammanfogningar.

Vad ska man tänka på vid husbesiktning?

Besiktningsmannen gör sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden.

Vad görs när man besiktigar ett hus?

Vid besiktningen görs först en översikt av huset, en så kallad okulär besiktning. Det betyder att besiktningsmannen undersöker saker i huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som undersöks är: fasad, tak, väggar, vind, grundkonstruktion, våtutrymmen, kök och fönster.

Vad måste man tänka på slutbesiktning?

Själva slutbesiktningen går till så att parterna under besiktningsmannens ledning systematiskt går igenom alla utrymmen och mark som fastigheten omfattar. Denna genomgång ska göras mycket systematiskt, det vanliga är att man börjar i entrén och sedan arbetar i ett vänstervarv.

Måste man besiktiga ett hus?

Som köpare har man undersökningsplikt, så det kan aldrig falla tillbaka på att säljaren har undersökt huset om det skulle visa sig finnas brister. Bara om du själv har anlitat en besiktningsman med ansvarsförsäkring är du skyddad genom den.