:

Får man vatten i Stockholm?

Innehållsförteckning:

 1. Får man vatten i Stockholm?
 2. Har inget vatten hemma?
 3. Varför fungerar inte vattnet?
 4. Finns inget vatten i kranen?
 5. Vad finns det för risker med att dricksvatten och avloppsvatten blandas?
 6. Varför inget vatten i kranen?
 7. Är vattnet avstängt?
 8. Varför blir vattnet brunt efter avstängning?
 9. Vad händer med vatten som finns inne i djur och människor?
 10. Hur påverkar reningsverk miljön?
 11. Kan vatten vara?
 12. När kommer vattnet tillbaka?
 13. Hur länge får vattnet vara avstängt?
 14. Är det farligt att dricka brunt vatten?
 15. Hur hårt ska dricksvatten vara?
 16. Har Stockholm mjukt eller hårt vatten?

Får man vatten i Stockholm?

Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborgs och Lovö vattenverk. Vattnet renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet och levereras hem till dig. Varje dygn producerar vi cirka 370 000 kubikmeter dricksvatten till en och en halv miljon människor i Stockholmsområdet.

Har inget vatten hemma?

Ta med en hink eller annat kärl att fylla vatten i. På vintern kan det vara svårt att ställa ut vattentankar på grund av att kranarna fryser. Tänk på att inte stänga av kranen på en öppen brandpost eller på en vattentank under vintern utan att låta kranen droppa lite.

Varför fungerar inte vattnet?

Fyll på flaskor, dunkar och andra kärl med vatten från kranen om elavbrottet pågått mer än en timma. Vattenförsörjningen fungerar kort efter ett elavbrott, även utan reservkraft. ... I nödfall går det också att smälta snö och is, eller hämta vatten från sjöar eller andra vattendrag som inte är förorenade.

Finns inget vatten i kranen?

Om det inträffar något som gör att kommunens dricksvattenförsörjning inte fungerar, kan NSVA placera ut tillfälligt vatten eller nödvatten. Du som privatperson har också ett eget ansvar.

Vad finns det för risker med att dricksvatten och avloppsvatten blandas?

Den vanligaste orsaken är att dricksvattnet förorenats av avloppsvatten. Den som blir sjuk får symtom som magont, diarré och kräkningar.

Varför inget vatten i kranen?

Avbrott i vattenförsörjningen är allvarligt. Tillgången på vatten förutsätter oftast att elförsörjningen fungerar utan störningar eftersom vatten- och avloppsverk måste ha elektricitet för att pumpar och reningsprocesser ska fungera.

Är vattnet avstängt?

Om det inte kommer något vatten när du öppnar kranen kan det bero på att vattnet är tillfälligt avstängt, antingen i fastigheten eller ute vid gatan. Är vattnet avstängt ute vid gatan kan det bero på att vi lagar en akut vattenläcka eller gör en planerad förbättring av en ledning.

Varför blir vattnet brunt efter avstängning?

Ibland kan det hända att dricksvattnet är brunaktigt (rostfärgat) eller grumligt när det kommer ur kran. Avlagringar kan lossna från ledningarna när vattenhastigheten eller vattnets strömningsriktning ändras, till exempel vid avstängning på grund av vattenläcka eller vid reparationsarbete.

Vad händer med vatten som finns inne i djur och människor?

Det går in i växter och djur, och in i oss när vi äter och dricker. Det går ut ur oss och in i reningsverk. Rinner ut i floder och sjöar, ut i hav och åar. Vattnet rör på sig, flyttar sig.

Hur påverkar reningsverk miljön?

Exempel på sådana föroreningar i avloppsvatten är organiskt material, som kan orsaka syrebrist i de vatten som de släpps ut i. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve, kan på grund av att de stimulerar algtillväxt orsaka övergödning (eutrofiering). Övergödningen kan även leda till syrebrist.

Kan vatten vara?

Till vardags menar man med vatten bara dess flytande aggregationstillstånd, men vatten förekommer även i fast form, som is, och i gasform, som vattenånga.

När kommer vattnet tillbaka?

När stora mängder vatten rinner ut från ledningsnätet kan leveransen även påverkas vid en vattenläcka utan att en avstängning har skett. Ofta är det svårt att säga exakt när vattnet kommer tillbaka men vi försöker uppdatera driftinformationen på hemsidan så fort vår driftpersonal har mer information om vattenläckan.

Hur länge får vattnet vara avstängt?

Skälig tid att vidta rättelse är inte tidsatt i lagstiftningen men ca 2 veckor kan anses vara skälig tid. Huvudmannen måste ge fastighetsägaren tillgång till vatten på något sätt, antingen genom att hänvisa till ett tappställe inom gångavstånd eller genom att ställa ut en tank med vatten.

Är det farligt att dricka brunt vatten?

Det är inte farligt att dricka gult/brunt vatten. Vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Hur hårt ska dricksvatten vara?

I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad deutscher Härte), där 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten....Tabeller över vattenhårdhet.
Hårdhet [°dH]Slag av vatten
1–2,5Regnvatten
3,2Dricksvatten
4–8Flodvatten
5–12Insjövatten

Har Stockholm mjukt eller hårt vatten?

Stockholms vatten får högsta betyg enligt Livsmedelsverkets krav. Norsborgs och Lovö vattenverk har den modernaste tekniken för kvalitetskontroll. Hårdhetsgraden på kranvattnet ligger mellan 4-6° dH och är mjukt. Stockholms dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om.