:

Hur djupa är Vänern?

Innehållsförteckning:

 1. Hur djupa är Vänern?
 2. Hur djup är Vänern och Vättern?
 3. Vilka är Sveriges djupaste sjöar?
 4. Hur djupt är havet på det djupaste stället?
 5. Hur djup är Mälaren?
 6. Hur djup är Göta älv?
 7. Hur djup är Bajkalsjön?
 8. Vilken är Sveriges kallaste sjö?
 9. Hur djupt kan man komma i havet?
 10. Hur djupt är det i havet?
 11. Hur djupt är det i Östersjön?

Hur djupa är Vänern?

I tabellen finner ni en jämförelse mellan Sveriges tre största sjöar.
VänernMälaren
Sjöarea, km25 6501 120
Maxdjup, m10663
Medeldjup, m2713
Volym, km315314

Hur djup är Vänern och Vättern?

128 m Vättern/Max depth

Vilka är Sveriges djupaste sjöar?

Vättern är näst största sjö, både avseende ytan och vatten volymen (cirka 78 000 miljoner m3). Sveriges djupaste sjöar finns i de nordligaste delarna är landet. Djupast är Hornavan, med ett största djup av 228 m. Längre söderut i landet är Siljan (134 m) och Vättern (120 m) de djupaste sjöarna.

Hur djupt är havet på det djupaste stället?

Medeldjupet i havet är 4000 meter och den djupaste punkten man hittills hittat, Marianergraven i Stilla havet, är hela 11 km djup! Världens hav har tre topografiska huvuddrag; vid strandkanten börjar kontinentalsockeln som avslutas i en kontinentalbrant.

Hur djup är Mälaren?

64 m Mälaren/Max depth

Hur djup är Göta älv?

Göta älv tillsammans med Trollhättekanal är 82 km lång mellan Göteborg och Vänern. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet på 6 m, fyra slussar vid Trollhättan på totalt 32 m och en vid Brinkebergskulle på ca 6 m.

Hur djup är Bajkalsjön?

1 642 m Lake Baikal/Max depth

Vilken är Sveriges kallaste sjö?

Den sjö som har det mildaste klimatet är Ivösjön och kallast klimat har Tängvattnet och Locknesjön.

Hur djupt kan man komma i havet?

Havsbottens klyftor, hyllor och åsar bildar ett komplext undervattenslandskap. Medeldjupet i havet är 4000 meter och den djupaste punkten man hittills hittat, Marianergraven i Stilla havet, är hela 11 km djup!

Hur djupt är det i havet?

Hela 45 procent av jordens yta är hav som inget land äger eller har rätt att bestämma över. Djuphaven är haven utanför de nationella gränserna och nationella ekonomiska zonerna och börjar 200 sjömil (en sjömil är 1 852 meter) från fastlandet. Det är ett enormt stort område där medeldjupet är 4 000 meter.

Hur djupt är det i Östersjön?

459 m Baltic Sea/Max depth Vattnet är grundast i bassängens södra del, men i vissa områden är djupet över 200 meter. Östersjöns djupaste punkt ligger i västra Gotlandsbassängen. Det är Landsortsdjupet, med ett djup på 459 meter.