:

På vilken höjd går trädgränsen?

Innehållsförteckning:

  1. På vilken höjd går trädgränsen?
  2. Vad är trädgränsen?
  3. När får Aspen löv?

På vilken höjd går trädgränsen?

Trädgränsen är den höjd där det översta, minst två meter höga, trädet växer. Den utgör gränsen mellan fjällskogen och kalfjället. I de södra fjällen kan den gå upp till 1 140 m ö.

Vad är trädgränsen?

Skogen avgränsas av skogsgränsen. Trädgränsen i kallare områden anses gå där medeltemperaturen den varmaste månaden är cirka 10 °C. De härdigaste träden behöver denna temperatur för att växa och föröka sig. På vindexponerade platser krävs högre temperatur.

När får Aspen löv?

Aspen blommar i april-maj, strax innan lövsprickningen som sker i maj-juni. Blomställningarna består av 8-18 cm långa hängen.