:

Vad är Hantverkarformuläret?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Hantverkarformuläret?
 2. Vad är Hantverkarformuläret 17?
 3. Hur mycket får en lämnad ungefärlig prisuppgift överskridas enligt Hantverkarformuläret?
 4. Vad innefattas av konsumenttjänstlagen?
 5. Vad är ett entreprenadkontrakt?
 6. Kan man bli bunden av ett ungefärligt pris?
 7. Vad innebär ungefärligt pris?
 8. Vad är en entreprenad?
 9. Vad bör framgå i ett kontrakt som skrivs mellan entreprenör och konsument i en Småhusentreprenad?
 10. Är offert fast pris?
 11. Vad måste du göra om prisuppgiften överskrids för mycket?
 12. Vad gäller vid konsumentköplagen?
 13. Vad innefattar konsumenttjänstlagen?
 14. Vad innebär entreprenad?
 15. Vilka bestämmelser bör användas vid Småhusentreprenader?

Vad är Hantverkarformuläret?

Hantverkarformuläret används vid mindre reparations- och ombyggnadsarbeten, och när du som beställare är konsument och hantverkaren är näringsidkare. ... Det är i de små detaljerna som de viktiga delarna sitter, så var noggrann och ställ en fråga för mycket till hantverkaren.

Vad är Hantverkarformuläret 17?

Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas vid anbud och avtal för reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsentreprenader där enskild konsument är beställare. Det finns förklaringar till Hantverkarformuläret som kan vara till hjälp när du ska fylla i avtalet.

Hur mycket får en lämnad ungefärlig prisuppgift överskridas enligt Hantverkarformuläret?

Ungefärligt pris Priset får inte överskrida den ungefärliga prisuppgiften med mer än 15 %, om inte entreprenören har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt dessa allmänna bestämmelser eller konsumenttjänstlagen.

Vad innefattas av konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten.

Vad är ett entreprenadkontrakt?

Med entreprenad avses åtagandet att utföra visst arbete på en bestämd plats åt en beställare. Som byggherre är det du som är beställaren och byggföretaget du anlitar är entreprenören som ska fullfölja uppdraget som ni kommer överens om när ni skriver kontrakt.

Kan man bli bunden av ett ungefärligt pris?

Nej, de kan inte bli bundna av ett ungefärligt pris, såvida inte detta kan anses skäligt. 3. Felaktigt anbud Enligt avtalslagen 32 § är inte anbudsgivaren bunden av anbud som av misstag eller felskrivning blivit felaktigt, om mottagaren insåg eller borde ha insett misstaget.

Vad innebär ungefärligt pris?

Det innebär att regeln om ungefärligt pris i andra stycket kan ses som en begränsning av vad som utgör skäligt pris enligt första stycket. Som konsument behöver ni aldrig betala mer än den ungefärliga prisuppgiften med ett tillägg av 15 procent; oavsett att skäligt pris kan bestämmas till ett högre belopp.

Vad är en entreprenad?

Mer om Entreprenad Vid en entreprenad åtar sig ett företag att utföra ett arbete inom en viss tid för ett bestämt pris. Entreprenad kan också kallas för arbetsbeting, avtal och leveransbeting.

Vad bör framgå i ett kontrakt som skrivs mellan entreprenör och konsument i en Småhusentreprenad?

51 § Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om 1. arbetets omfattning, 2. priset eller grunderna för hur priset bestäms, 3. tiden för betalning, och 4.

Är offert fast pris?

En offert ses i regel alltså som ett avtalat pris, och kan avse ett fast pris. Om priset i offerten är att betrakta som en "ungefärlig prisuppgift", så ger det dock hantverkaren rätt till ett pristillägg på upp till 15 % av den originella prisuppgiften.

Vad måste du göra om prisuppgiften överskrids för mycket?

Som konsument behöver ni aldrig betala mer än den ungefärliga prisuppgiften med ett tillägg av 15 procent; oavsett att skäligt pris kan bestämmas till ett högre belopp. Att en ungefärlig prisuppgift lämnas innebär således även att ett tak har satts för priset.

Vad gäller vid konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller när företag säljer varor till konsumenter. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Vad innefattar konsumenttjänstlagen?

Konsumenttjänstlagen gäller när företag utför tjänster åt en konsument. Lagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Vad innebär entreprenad?

En renodlad funktionsentreprenad förutsätter att förfrågningsunderlaget innehåller en funktionsbeskrivning och att åtagandet i jämförelse med totalentreprenaden också innefattar underhåll och i vissa objekt även drift av den färdiga byggnaden under en längre period (7-20 år).

Vilka bestämmelser bör användas vid Småhusentreprenader?

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09
 • Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – ABS 09.
 • Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument.