:

Hur fakturerar man företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fakturerar man företag?
 2. Vilka uppgifter behövs för att skicka e-faktura?
 3. Hur mycket moms ska jag betala?
 4. Hur fungerar e-faktura företag?
 5. Hur räknar man ut momsen baklänges?
 6. När ska momsen betalas Årsmoms?
 7. Vad är en fakturaadress?
 8. Måste man ha faktura?
 9. Vad menas med faktura adress?
 10. Vad är en faktureringsadress?

Hur fakturerar man företag?

Fakturan ska innehålla:
 1. Datum då fakturan är utställd.
 2. Fakturanummer.
 3. Säljarens och köparens adress.
 4. Säljarens momsregistreringsnummer.
 5. Köparens momsregistreringsnummer i vissa fall (t ex vid EU-handel)
 6. Transaktionens art och omfattning.

Vilka uppgifter behövs för att skicka e-faktura?

Vi kan skicka e-faktura via Peppol För att du ska kunna ta emot e-fakturor behöver du vara ansluten och registrerad till Peppols infrastruktur via en accesspunkt. Det innebär att du måste ha ett Peppol- id .

Hur mycket moms ska jag betala?

Oftast är det 25 % moms på varor och tjänster. 12 % gäller för till exempel livsmedel och restaurangbesök. 6 % gäller för till exempel böcker, taxi och viss kulturverksamhet. Läs mer om olika momssatser.

Hur fungerar e-faktura företag?

fungerar e-faktura Du kan få e-faktura från de företag som valt att erbjuda tjänsten. ... Du ansluter till e-faktura via Internetbanken eller Mobilbanken. När allt är klart får du räkningarna direkt till din Internetbank och Mobilbanken. De visas under "Betalningar".

Hur räknar man ut momsen baklänges?

Om du istället har priset med moms (25%) och vill beräkna priset utan moms används följande beräkning:
 1. ( pris med moms) * 0,8 = pris utan moms.
 2. Exempel: Du har en vara som kostar 360 kr inklusive moms. Priset utan moms blir 360*0, kronor.
 3. Alternativ beräkning är att beräkna 360 / 1, kronor.

När ska momsen betalas Årsmoms?

Den 26 Februari är det dags för dig som har årsmoms och har haft EU-handel att deklarera din moms för året. EU-handel innebär att du någon gång under året köpt eller sålt något till ett annat EU-land. Det räcker med en transaktion till utlandet för att du skall behöva redovisa din årsmoms den 26 februari.

Vad är en fakturaadress?

En e-faktureringsadress är en sorts identifikation som kan ha olika format, beroende på i vilket land din kund bor i och vilken e-fakturerings förmedlare din kund använder. Precis som med allt annat som skickas per post eller e-post behövs det en adress. Med rätt adress levereras din faktura till rätt ställe.

Måste man ha faktura?

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Vad menas med faktura adress?

Fakturaadress: Det ska tydligt framgå vem fakturan är utställd till samt fakturamottagarens adress. Här ska alltså både köparens företagsnamn och adress framgå. Kunduppgifter: Det är inget lagkrav, men du bör också inkludera referensperson både hos dig och din kund.

Vad är en faktureringsadress?

Faktureringsadress. Adressen som är kopplad till en specifik betalningsmetod på ditt Google-faktureringskonto. Du kan olika faktureringsadresser för varje betalningsmetod. Beroende på var du befinner dig måste en faktureringsadress dock kanske vara i faktureringslandet som är kopplat till ditt faktureringskonto.