:

Vad betyder sexuellt överförbara sjukdomar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder sexuellt överförbara sjukdomar?
 2. Vilken sexuellt överförbar sjukdom orsakas av bakterier?
 3. Vilka könssjukdomar ligger under smittskyddslagen?
 4. Vilken är den vanligaste könssjukdomen och hur skyddar man sig?
 5. Vilka könssjukdomar ska man testa sig för?
 6. Vilken sexuellt överförbar sjukdom har blivit mer svårbehandlad pga resistens?
 7. Vad säger smittskyddslagen om sexuellt överförbar smitta?
 8. Är det farligt att ha en könssjukdom?
 9. Vilka könssjukdomar måste man berätta om?
 10. Varför innefattas vissa könssjukdomar av smittskyddslagen?
 11. Hur ofta bör man testa sig för könssjukdomar?
 12. Vilka könssjukdomar ger inga symptom?

Vad betyder sexuellt överförbara sjukdomar?

Könssjukdomar, eller sexuellt överförbara sjukdomar som de också kallas, överförs via könsorganen, munnen och ändtarmen. Vissa sjukdomar, som hiv och syfilis, överförs även via blodet.

Vilken sexuellt överförbar sjukdom orsakas av bakterier?

Könssjukdomar är sjukdomar som överförs vid oskyddat sex och som orsakas av bakterier och virus. Exempel på könssjukdomar är hiv, klamydia, syfilis och gonorré. Könssjukdomar kan överföras om vaginala flytningar, sperma, försats eller blod kommer i kontakt med sexpartnerns slemhinnor eller öppna sår.

Vilka könssjukdomar ligger under smittskyddslagen?

Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen
 • gonorré
 • hepatit B.
 • hiv.
 • klamydia.
 • syfilis.

Vilken är den vanligaste könssjukdomen och hur skyddar man sig?

Risken att få en könssjukdom är störst om man har slidsamlag eller analsamlag och flera könssjukdomar överförs också genom munsex. För att minska risken att få könssjukdomar kan man använda kondom och i vissa fall som med exempelvis kondylom även vaccinera sig i förebyggande syfte.

Vilka könssjukdomar ska man testa sig för?

Gå och testa dig om du har haft oskyddat sex och tror att du kan ha fått en könssjukdom....Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen
 • gonorré
 • hepatit B.
 • hiv.
 • klamydia.
 • syfilis.

Vilken sexuellt överförbar sjukdom har blivit mer svårbehandlad pga resistens?

Förstahandsval vid klamydiainfektion är doxycyklin. Azitromycin i engångsdos bör inte användas, främst eftersom patienten även kan ha Mycoplasma genitalium och då är risken för resistensutveckling stor. Klinisk antibiotikaresistens vid klamydia är mycket ovanlig och efterkontroll behöver inte göras.

Vad säger smittskyddslagen om sexuellt överförbar smitta?

Du måste följa vissa regler när det gäller könssjukdomar som står i smittskyddslagen: Du måste testa dig så fort som möjligt om du tror att du kan ha fått någon av sjukdomarna. Du får inte riskera att överföra sjukdomen till andra personer. Vänta helst med att ha sex tills en läkare säger att det är okej.

Är det farligt att ha en könssjukdom?

Det finns över 100 olika typer av HPV-viruset, några orsakar enbart vårtor och är ofarliga, andra är “farliga ” och kan orsaka exempelvis livmoderhalscancer. Kondylom orsakas främst av de “ofarliga” typerna av HPV-viruset.

Vilka könssjukdomar måste man berätta om?

Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen och du måste testa dig om du misstänker att du har någon av dem. Gå och testa dig om du har haft oskyddat sex och tror att du kan ha fått en könssjukdom....Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen
 • gonorré
 • hepatit B.
 • hiv.
 • klamydia.
 • syfilis.

Varför innefattas vissa könssjukdomar av smittskyddslagen?

Smittskyddslagen är till för att stoppa allvarliga sjukdomar som lätt sprids vidare. Och för att se till att de personer som får en sån sjukdom får behandling. I lagen ingår ungefär sextio sjukdomar. Några av dem är sexuellt överförbara infektioner, eller könssjukdomar som de ofta kallas.

Hur ofta bör man testa sig för könssjukdomar?

Om du har många olika partners och inte alltid skyddar dig, bör du testa dig var 3-6 månad. Se till att du får testa dig för hiv, klamydia, gonorré och syfilis när du ändå är där.

Vilka könssjukdomar ger inga symptom?

Klamydia överförs framför allt om du har samlag utan kondom. De vanligaste symtomen är att det svider när du kissar eller att du får flytningar. Men ofta får du inga symtom alls.