:

Vilka Växtzoner finns i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka Växtzoner finns i Sverige?
  2. Vilken Växtzon är Växjö?
  3. Vilken Odlingszon är Stockholm?
  4. Vad har Stockholm för Växtzon?
  5. Vilken Växtzon tillhör Uppsala?
  6. Vilken Växtzon är Knivsta?

Vilka Växtzoner finns i Sverige?

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som angivs på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Vilken Växtzon är Växjö?

Örebro, Växjö, Karlstad: Zon 3. Uppsala, Sundsvall, Borås: Zon 4. Borlänge, Umeå, Skellefteå: Zon 5.

Vilken Odlingszon är Stockholm?

Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en hygglig uppfattning om odlingsförutsättningarna. Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta gäller endast för vedartade växter och inte för perenner. Stockholms län har främst växtzon 3 men även 2 och 4.

Vad har Stockholm för Växtzon?

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta gäller endast för vedartade växter och inte för perenner. Stockholms län har främst växtzon 3 men även 2 och 4.

Vilken Växtzon tillhör Uppsala?

Zonindelningen för buskar och träd (sk vedartade växter) löper från zon 1 i Skåne till zon 8 i norr. Uppsala ligger i zon 3, men zonindelningen är inte huggen i sten, utan kan variera beroende på plats.

Vilken Växtzon är Knivsta?

I Knivsta kommun så är det dessa växtzoner som gäller: Växtzon 3 till 4.