:

Vem är trafikansvarig i en enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är trafikansvarig i en enskild firma?
 2. Vem kan erhålla ett trafiktillstånd?
 3. Vad krävs av den som är trafikansvarig?
 4. Vad krävs för att vara trafikansvarig?
 5. Vad krävs för ett trafiktillstånd?
 6. Vad krävs för att få ett Yrkestrafiktillstånd?
 7. Vilken befattning måste finnas på ett företag som kör yrkesmässig trafik?
 8. Vad händer om man inte har trafiktillstånd?
 9. Måste man ha trafiktillstånd?
 10. Vad krävs för att driva ett åkeri?
 11. Vem får ansöka om att bedriva internationell yrkesmässig trafik?
 12. Vad händer om man kör utan trafiktillstånd?

Vem är trafikansvarig i en enskild firma?

Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som Trafikverket anordnar. I en enskild firma är det den fysiske personen som ska uppfylla kravet på yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende.

Vem kan erhålla ett trafiktillstånd?

Vad är de grundläggande kraven för erhållande och bibehållande av trafiktillstånd? Den juridiska personen måste ha fast etablering i medlemsstaten (Sverige) och förfoga över minst 1 fordon. Den juridiska personen måste förfoga över tillgångar uppgående till ett värde om 9 000 EUR och 5 000 EUR per tillkommande fordon.

Vad krävs av den som är trafikansvarig?

Det ställs krav på den trafikansvarige när det gäller yrkeskunnande och gott anseende. En trafikansvarig ska: faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet. ha verklig anknytning till företaget, det vill säga: är anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, eller förvaltar det.

Vad krävs för att vara trafikansvarig?

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska: Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet. Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)

Vad krävs för ett trafiktillstånd?

För att inneha tillstånd behöver man vara etablerad i Sverige, ha tillräckligt yrkeskunnande, ekonomiska resurser och gott anseende. När tillstånd beviljas så registreras företaget och övriga prövade personer i vägtrafikregistret.

Vad krävs för att få ett Yrkestrafiktillstånd?

För att inneha tillstånd behöver man vara etablerad i Sverige, ha tillräckligt yrkeskunnande, ekonomiska resurser och gott anseende. När tillstånd beviljas så registreras företaget och övriga prövade personer i vägtrafikregistret.

Vilken befattning måste finnas på ett företag som kör yrkesmässig trafik?

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska: Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet. Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)

Vad händer om man inte har trafiktillstånd?

– Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd, säger Jimmy Danielsson på Transportstyrelsen. Vad händer om man gör det? – Nummer ett är att man ska bli påkommen att man gör det och det är polisen som sköter det efter väg då. Man kan få böter och även fängelse upptill ett år om det är tillräckligt allvarligt.

Måste man ha trafiktillstånd?

Du måste ha yrkestrafiktillstånd för att få bedriva yrkesmässig trafik. Det är Transportstyrelsen som prövar om du är lämplig att få ett yrkestrafiktillstånd.

Vad krävs för att driva ett åkeri?

Innan man startar upp ett åkeri så är det två frågor som man först bör ställa till sig själv....Eget på väg
 1. inköp av tjänsten och varor.
 2. för att hålla en bra kontakt med bank, myndigheter av olika slag och skatteverket.
 3. att klara av provet som Transportstyrelsen håller samt ansöka om att få tillstånd hos trafikstyrelsen.

Vem får ansöka om att bedriva internationell yrkesmässig trafik?

Du som vill bedriva yrkesmässig trafik för gods- och busstransporter ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. ... Om du ska utföra godstransporter till länder utanför EU/EES måste du ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen.

Vad händer om man kör utan trafiktillstånd?

– Nummer ett är att man ska bli påkommen att man gör det och det är polisen som sköter det efter väg då. Man kan böter och även fängelse upptill ett år om det är tillräckligt allvarligt. Att köra avfall och sopor kräver inget trafiktillstånd men för att köra annat gods mot betalning krävs det.