:

Hur skriva clearingnummer Handelsbanken?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skriva clearingnummer Handelsbanken?
  2. Hur skriva clearingnummer Swedbank?
  3. Hur skriver man bankgiro på Swedbank?
  4. Vad är mitt clearingnummer?

Hur skriva clearingnummer Handelsbanken?

Skriv clearing- och kontonummer utan mellanrum, bindestreck eller punkter. Till Handelsbanken och Nordea personkonto anger du inte clearingnummer.

Hur skriva clearingnummer Swedbank?

Clearingnumret står före kontonumret. Om clearingnumret börjar på siffran 7 är hela kontonumret (inklusive clearingnumret) elva siffror långt och clearingnumret är de fyra första siffrorna. Om clearingnumret börjar på siffran 8 är kontonumret femton siffror långt och clearingnumret är de fem första siffrorna.

Hur skriver man bankgiro på Swedbank?

Swedbank. 5 siffrigt clearingnummer som börjar med 8. Följs av kontonummer om 6, 8 eller 10 siffror (ex 832791110001110). Om det är färre än 10 siffror i kontonumret – fyll på med nollor efter (femsiffriga) clearingnumret.

Vad är mitt clearingnummer?

Hos oss är clearingnumret de första fyra siffrorna i ditt kontonummer och det börjar alltid med siffran 5. Var uppmärksam på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton beroende på var du har öppnat kontot. Exempel: I kontonummer 5001-00 000 00 är clearingnumret 5001.