:

Vad står HTF för?

Innehållsförteckning:

 1. Vad står HTF för?
 2. Vad innebär det att vara tjänstemän?
 3. Vad hette unionen tidigare?
 4. Vilken centralorganisation tillhör Unionen?
 5. Vad jobbar en tjänstemän med?
 6. Vad är unionen för förbund?
 7. Vilken centralorganisation tillhör unionen?
 8. Vilka får vara med i facket?
 9. Är Unionen med i Saco?
 10. Vad räknas som tjänstemän?
 11. Vilken betydelse har uppdelningen mellan tjänstemän och arbetare i svensk arbetsrätt?
 12. Vad är utmärkande för en arbetstagare?

Vad står HTF för?

Tjänstemannaförbundet HTF är ett vertikalt förbund som innebär att det organiserar alla tjänstemän inom respektive företag. Förbundets rötter kan härledas tillbaka till 1888 då Sveriges Kontoristförening bildades.

Vad innebär det att vara tjänstemän?

Tjänsteman är en person som tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori. I offentlig verksamhet är tjänstemän, till skillnad från förtroendevalda, befattningshavare som är anställda hos myndigheten och uppbär lön för sitt arbete.

Vad hette unionen tidigare?

Historia. Unionen bildades den 1 januari 2008 genom en sammanslagning av fackförbunden Tjänstemannaförbundet HTF (handelstjänstemän) och Sif (industritjänstemän) och som beslutades vid den gemensamma kongressen (två parallella kongresser pågick samtidigt i samma lokal) den 3 oktober 2007.

Vilken centralorganisation tillhör Unionen?

Unionen är numera Sveriges största fackförbund med 700 000 medlemmar. Fackförbundet Unionen tillhör TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och är ett av de yngsta stora fackförbunden i Sverige (grundat 2008), även det största för tjänstemän, med omkring 700 000 medlemmar, inte minst personer med olika chefsposter.

Vad jobbar en tjänstemän med?

Tjänstemannasysslor är typiskt sett; administrativa sysslor, personalledning, planering, inventering, utredning, uppföljning/analys och utvärderingsarbete, schemaläggning, budgetarbete, ekonomistyrning, fakturering, bokföring, bokslut, lönehantering, certifieringsarbete, marknadsföring, PR-arbete och kundvård etc.

Vad är unionen för förbund?

Unionen är Sveriges största fackförbund. Vi finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter.

Vilken centralorganisation tillhör unionen?

Unionen är numera Sveriges största fackförbund med 700 000 medlemmar. Fackförbundet Unionen tillhör TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och är ett av de yngsta stora fackförbunden i Sverige (grundat 2008), även det största för tjänstemän, med omkring 700 000 medlemmar, inte minst personer med olika chefsposter.

Vilka får vara med i facket?

Ett minimikrav för att gå med i ett fackförbund är att du är minst 15 år gammal. I vissa fall måste du även kunna visa upp en examen eller utbildning inom ett visst specifikt yrkesområde. Du kan även bli medlem i ett fackförbund som student och vara medlem som pensionär.

Är Unionen med i Saco?

Akademikerförbunden har kommit överens om att det inte längre ska vara möjligt att samtidigt vara medlem i ett akademikerförbund och Unionen till en medlemsavgift.

Vad räknas som tjänstemän?

Tjänsteman är en person som tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori. I offentlig verksamhet är tjänstemän, till skillnad från förtroendevalda, befattningshavare som är anställda hos myndigheten och uppbär lön för sitt arbete.

Vilken betydelse har uppdelningen mellan tjänstemän och arbetare i svensk arbetsrätt?

Det är arbetsuppgifterna man utför som avgör om man är arbetare eller tjänsteman. ... Arbetare är de som arbetar i den direkta verksamheten. Tjänstemän är de med arbetsuppgifter där ett tjänstemannaavtal gäller och som därför är medlemmar i ett TCO- eller ett SACO-förbund.

Vad är utmärkande för en arbetstagare?

Anställd, eller arbetstagare, är den person som har ett anställningsavtal med en annan part, som oftast är en juridisk person. ... En egenföretagare räknas inte som anställd i sin egen firma. En egenföretagare kan sälja sin arbetstid till en annan juridisk person, men då inte i form av en anställning, utan som en tjänst.